Quy định mới về hỗ trợ lãi suất vay vốn giảm tổn thất trong nông nghiệp

16:05 | 07/01/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 82/2019/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

quy dinh moi ve ho tro lai suat vay von giam ton that trong nong nghiep Một năm trầm lắng của xuất khẩu gạo
quy dinh moi ve ho tro lai suat vay von giam ton that trong nong nghiep Hai vấn đề lớn trong chuỗi giá trị nông sản
quy dinh moi ve ho tro lai suat vay von giam ton that trong nong nghiep "Mổ xẻ" thị trường bất động sản nông nghiệp
quy dinh moi ve ho tro lai suat vay von giam ton that trong nong nghiep
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Thông tư, một nội dung về điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất được sửa đổi như sau: “Các khoản vay trả nợ đúng hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất; không thực hiện hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay quá hạn tính từ thời điểm quá hạn. Các khoản cho vay bị quá hạn một phần dư nợ gốc thì khách hàng không được hỗ trợ lãi suất, cấp bù chênh lệch lãi suất đối với phần dư nợ gốc bị quá hạn kể từ thời điểm phát sinh nợ quá hạn. Phần dư nợ gốc không bị quá hạn theo quy định thì tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất, cấp bù chênh lệch lãi suất theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg”.

Trước đây, Thông tư số 84 chỉ quy định: Các khoản vay trả nợ trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất; không thực hiện hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ thời điểm quá hạn.

Thông tư mới này cũng sửa đổi tiết a điểm 4.1 khoản 4 Điều 5 Thông tư số 89/2014/TT-BTC như sau: Số tiền lãi được hỗ trợ cho một khoản vay được tính theo phương pháp tích số giữa mức lãi suất hỗ trợ với dư nợ cho vay và thời gian vay vốn được hỗ trợ lãi suất. Trước đây thời gian này được tính theo tháng, thì nay tính theo năm.

Thông tư số 82 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2019.

H.Vân