Bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC

13:51 | 23/10/2021

(HQ Online) - Ông Nguyễn Chí Thành vừa được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sẽ có thay đổi về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại SCIC
SCIC giải ngân 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu Vietnam Airlines
Có gì “nóng” trong danh sách thoái vốn của SCIC năm 2021?
Bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC
Ông Nguyễn Chí Thành, tân Chủ tịch HĐTV SCIC.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972. Ông có Bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và Bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam.

Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Ông bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008. Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh Phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3; ngày 30/6/2015, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc của SCIC; Phó Tổng Giám đốc Phụ trách SCIC từ ngày 1/9/2017. Ngày 8/5/2019, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SCIC.

Hương Dịu