Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2019

11:00 | 24/01/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2448/QĐ-BTC về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2019.

ban hanh ke hoach ho tro phap ly tai chinh cho doanh nghiep nam 2019 Nâng tầm giá trị pháp lý của giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước
ban hanh ke hoach ho tro phap ly tai chinh cho doanh nghiep nam 2019 Các chuyên gia quốc tế sẵn sàng hỗ trợ Bộ Tài chính thống nhất hệ thống tự động hóa toàn Ngành
ban hanh ke hoach ho tro phap ly tai chinh cho doanh nghiep nam 2019 Hoàn thiện pháp lý cho việc dùng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT
ban hanh ke hoach ho tro phap ly tai chinh cho doanh nghiep nam 2019
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý về tài chính cho DN thường được Bộ Tài chính ban hành từ đầu năm để thực hiện thống nhất. Ảnh: H.V.

Việc ban hành kế hoạch nhằm hỗ trợ pháp lý cho các DN được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy trình của pháp luật tài chính một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ. Đồng thời sẽ thực hiện lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan.

Bộ Tài chính lên kế hoạch tổ chức các hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; trao đổi, tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); biên soạn ấn phẩm, tài liệu giới thiệu các văn bản QPPL; viết tin, bài giới thiệu trên các báo và tạp chí…, trong đó, có nhóm văn bản QPPL về thuế, hải quan và tài chính DN.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí của ngành tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật tài chính cho cộng đồng DN trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó, lực lượng nòng cốt là các báo, tạp chí trong ngành. Chú trọng đến tuyên truyền các đề xuất chính sách mới; phản ánh ý kiến đóng góp của người dân và DN trong quá trình soạn thảo văn bản.

Các đơn vị thuộc bộ tổ chức tiếp nhận vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho DN thông qua các hình thức như giải đáp bằng văn bản, thông qua mạng điện tử hoặc giải đáp trực tiếp.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này. Lồng ghép các nội dung hỗ trợ pháp lý với các hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Đối với các văn bản QPPL về tài chính có liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của DN không nêu trong kế hoạch này, các đơn vị thuộc bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế phát sinh để lựa chọn các văn bản QPPL do đơn vị chủ trì soạn thảo và phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức hỗ trợ pháp lý cho DN bằng các hình thức thích hợp.

Là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực trong đó có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động của DN nên công tác hỗ trợ pháp lý cho DN luôn được Bộ Tài chính chú trọng. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN thường được Bộ Tài chính ban hành vào đầu năm để tổ chức thực hiện thông suốt, hiệu quả.

Hồng Vân