8,5% tổ chức tín dụng dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022

13:57 | 06/07/2022

(HQ Online) - Trong năm 2022, gần 88% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2021, nhưng vẫn có 8,5% dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm.

Nỗ lực gia tăng lợi nhuận
Đại hội đồng cổ đông NCB thông qua mục tiêu lợi nhuận tăng 20% trong năm 2022
Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp hao mòn vì chi phí tăng cao
Nhu cầu vay vốn lớn, dự báo mặt bằng lãi suất sẽ tăng. Ảnh: Internet
Nhu cầu vay vốn lớn, dự báo mặt bằng lãi suất sẽ tăng. Ảnh: Internet

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố một số kết quả của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý 3/2022.

Theo nhận định của các TCTD, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý 2/2022 tiếp tục có sự cải thiện tốt hơn so với quý trước. Dự báo cho thời gian tới, đa phần TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 3 và cả năm 2022 với mức độ cải thiện cao hơn so với kỳ liền trước.

Nhu cầu tổng thể của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ ngân hàng trong quý 2/2022 được các TCTD đánh giá cải thiện mạnh hơn quý 1 và tiếp tục duy trì đà phục hồi bền vững, trái ngược với xu hướng phổ biến là giảm tốc trong 3 quý đầu các năm từ 2018-2021. Trong đó, nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ đều cải thiện mạnh hơn quý trước, chỉ riêng nhu cầu gửi tiền được nhận định tăng với tốc độ chậm lại.

Trên cơ sở đó, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tiếp tục tăng trong quý 3 và cả năm 2022, trong đó nhu cầu vay vốn sẽ tăng nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Về lãi suất và phí dịch vụ, kết quả điều tra cho thấy, các TCTD đã giữ nguyên hoặc tăng nhẹ lãi suất biên trong khi tiếp tục giữ ổn định hoặc giảm phí dịch vụ trong quý 2. Trong quý 3/2022 và cả năm 2022, cả lãi suất biên và phí dịch vụ đều được dự kiến có thể tăng nhẹ.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý 2 tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt và được các TCTD đánh giá cải thiện so với quý trước đối với cả VNĐ và ngoại tệ. Các TCTD dự kiến tình hình thanh khoản trong quý 3/2022 cải thiện ở mức độ cao hơn quý 2. Dự báo cả năm 2022, tình hình thanh khoản được kỳ vọng tiếp tục cải thiện so với năm 2021 đối với cả VNĐ và ngoại tệ.

Mặt bằng lãi suất cho vay - huy động được các TCTD dự báo có thể tăng nhẹ trong quý 3/2022 và năm 2022 trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng và xu hướng tăng lãi suất phổ biến trên thế giới.

Về rủi ro khách hàng, theo nhận định của các TCTD, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng về cơ bản là ổn định nhưng vẫn ở mức khá cao trong quý 2, tuy nhiên kỳ vọng có chiều hướng giảm trong quý 3. Hơn nữa, trong khi rủi ro của các nhóm khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa được dự báo giảm trong quý III thì nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa thiết lập được xu hướng giảm rủi ro.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 4,9% trong quý tới và tăng 11,5% trong năm 2022. Trong khi dư nợ tín dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân tương ứng 4,1% và 15 %.

Theo kết quả điều tra, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng về cơ bản giữ nguyên hoặc có chiều hướng giảm nhẹ trong quý 2 và quý 3/2022 so với quý liền trước.

Các TCTD cũng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 2 có tăng trưởng tốt hơn nhiều so với quý 1. Trong quý 3/2022, 54,6% TCTD kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng nhẹ so với quý 2; 38,9% TCTD kỳ vọng không đổi; còn lại 6,5% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ.

Trong năm 2022, 87,7% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2021, nhưng vẫn có 8,5% TCTD dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm (tăng so với tỷ lệ 5,8% của kỳ điều tra trước) và 3,8% TCTD ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Hương Dịu