Xuất khẩu máy móc, thiết bị tăng hơn 6 tỷ USD

10:37 | 22/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa thông tin những nét đáng chú ý của hoạt động xuất nhập khẩu kỳ 1 tháng 6 (1-15/6). Kỳ này, kim ngạch đạt 25,95 tỷ USD, giảm 9,5% (tương ứng giảm 2,74 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2021.

Sắt thép xuất khẩu tăng 117% về kim ngạch
Xuất khẩu điện thoại và máy vi tính cùng cán mốc 20 tỷ USD
Xuất khẩu máy móc, thiết bị tăng hơn 6 tỷ USD
Biểu đồ: T.Bình.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 6 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/6 đạt 288,68 tỷ USD, tăng 33%, tương ứng tăng 71,55 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, doanh ngh​iệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 200,18 tỷ USD, tăng 37,2% (tương ứng tăng tới 54,28 tỷ USD); doanh nghiệp trong nước là 88,5 tỷ USD, tăng 24,2% (tương ứng tăng 17,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Kỳ 1 tháng 6, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,35 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6, nước ta nhập siêu gần 2 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kỳ 1 tháng đạt 12,3 tỷ USD, giảm 13,9% (tương ứng giảm 1,98 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 5/2021. Một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 794 triệu USD, tương ứng giảm 42,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 259 triệu USD, tương ứng giảm 19%; sắt thép các loại giảm 176 triệu USD, tương ứng giảm 33,4%...

Hết 15/6, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 143,36 tỷ USD, tăng 29,7% tương ứng tăng 32,79 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch tăng thêm hàng tỷ USD. Điển hình là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng tới 6,43 tỷ USD, tương ứng tăng 68,4%.

Các thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng trên (cập nhật hết tháng 5) là: Mỹ đạt 6,75 tỷ USD, tăng 130%; EU đạt 2,23 tỷ USD tăng 67,7%; Nhật Bản đạt 1,08 tỷ USD, tăng 33,3%...

Ngoài ra, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,34 tỷ USD, tương ứng tăng 25%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,9 tỷ USD, tương ứng tăng 14,6%...

Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 6/2021 đạt 13,65 tỷ USD, giảm 5,3% (tương ứng giảm 758 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2021. Một số nhóm hàng giảm mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 154 triệu USD, tương ứng giảm 5,3%; dầu thô giảm 125 triệu USD, tương ứng giảm 47,8%; quặng và khoáng sản khác giảm 69 triệu USD, tương ứng giảm 24,5%...

Hết 15/6, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 145,32 tỷ USD, tăng 36,4% (tương ứng tăng 38,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Các nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 6,07 tỷ USD, tương ứng tăng 24,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 5,76 tỷ USD, tương ứng tăng 37,9%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,8 tỷ USD, tương ứng tăng 51,2%...

Thái Bình