STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
11 34/2018/TT-BCT Áp dụng
11/10/2018
Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên
12 31/2018/TT-BCT Áp dụng
05/10/2018
Thông tư số 31/2018/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
13 30/2018/TT-BCT Áp dụng
01/10/2018
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
14 28/2018/TT-BCT Áp dụng
27/09/2018
Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
15 27/2018/TT-BCT Áp dụng
19/09/2018
Thông tư bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
16 26/2018/TT-BCT Áp dụng
14/09/2018
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tư do ASEAN - Hàn Quốc
17 25/2018/TT-BCT Áp dụng
12/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
18 24/2018/TT-BCT Áp dụng
31/08/2018
Quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
19 10/2018/TT-BCT Áp dụng
24/05/2018
Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
20 01/2018/TT-BCT Áp dụng
19/03/2018
Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
( 65 Files )     Trước         Sau