Văn bản: Thông tư Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Tên văn bản: Thông tư Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 15/03/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/03/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 5/VBHN-BCT
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Hiệu lực văn bản: