Văn bản: Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 06/09/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ
Người ký: Trần Quốc Khánh
Hiệu lực văn bản: