Văn bản: Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan

Tên văn bản: Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 14/05/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/06/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 09/2020/TT-BCT
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Hiệu lực văn bản: