Văn bản: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 23/11/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 12/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 19/2021/TT-BCT
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Hiệu lực văn bản: