Văn bản: Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Tên văn bản: Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 01/06/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 16/07/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 10/2022/TT-BCT
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Hiệu lực văn bản: