Văn bản: Thông tư 08/2023/TT-BCT sửa đổi quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tên văn bản: Thông tư 08/2023/TT-BCT sửa đổi quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 01/03/2023
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 16/05/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 08/2023/TT-BCT
Người ký: Nguyễn Sinh Nhật Tân
Hiệu lực văn bản: