Văn bản: Thông tư số 08/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Tên văn bản: Thông tư số 08/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 20/05/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 20/05/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 08/2022/TT-BCT
Người ký: Đỗ Thắng Hải
Hiệu lực văn bản: