Sắp xếp lại “bức tranh” doanh nghiệp

09:14 | 19/12/2021

(HQ Online) - Doanh nghiệp đóng góp rất lớn vào quá trình tái cấu trúc của nền kinh tế của Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp đã tăng lên nhưng tính chất, cơ cấu của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề đáng lưu tâm.

Doanh nghiệp “ngược dòng” vượt khó Covid-19 nhờ tiếp thị trực tuyến
Doanh nghiệp còn lơ là sự cố hóa chất bất chấp nguy hiểm cận kề
Sắp xếp lại “bức tranh” doanh nghiệp
Ảnh minh họa: ST

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam hiện có khoảng 1,4 triệu doanh nghiệp đăng ký. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động thực sự lại đang có khoảng cách lớn. Hơn nữa, trong cơ cấu doanh nghiệp, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam nằm trong lĩnh vực dịch vụ trong đó tập trung bán buôn, bán lẻ và sửa chữa nhỏ, nên giá trị gia tăng rất thấp. Mỗi năm gần 100.000 doanh nghiệp thành lập trong lĩnh vực này. Trong khi đó doanh nghiệp lĩnh vực nông, lâm, thủy sản mỗi năm chỉ có chưa đến 2.000 doanh nghiệp thành lập.

Một vấn đề nữa là Việt Nam còn thiếu vắng doanh nghiệp cỡ vừa. Trong khi theo các chuyên gia kinh tế, các quốc gia trên thế giới đều coi trọng doanh nghiệp vừa bởi các doanh nghiệp này sẽ có nhiều tiềm năng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tăng quy mô thành doanh nghiệp lớn, nhưng Việt Nam thì phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam mới nhất, số liệu thống kê của năm 2019 – khi chưa chịu tác động bởi Covid-19 cho thấy, doanh nghiệp siêu nhỏ thua lỗ tới 71.300 tỷ đồng, doanh nghiệp nhỏ thua lỗ khoảng 3.400 tỷ đồng trong khi doanh nghiệp vừa có lãi 27,1 tỷ đồng, doanh nghiệp lớn lãi 937.400 nghìn tỷ đồng.

Nền kinh tế cần nền tảng cho phát triển bền vững, nhưng nước ta lại đang phụ thuộc nhiều vào khu vực kinh tế nước ngoài, khu vực tư nhân vẫn chưa tương xứng với quy mô và độ mở của nền kinh tế. Vì vậy, “bức tranh” của cộng đồng doanh nghiệp cũng cần phải sắp xếp lại, để có sự “tươi sáng” hơn về tình hình tài chính, quy mô, nhất là trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2026 là tạo ra khuôn khổ thể chế và môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển lực lượng doanh nghiệp. Nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến diễn biến đầu tư và kinh doanh trên toàn cầu đi theo những xu hướng mới, nên tái cơ cấu kinh tế thì doanh nghiệp cũng phải tái cơ cấu, phải đặt mình trong vai trò chủ động để tận dụng mọi cơ hội, tạo ra những giá trị bền vững.

Bình Nam

Liên kết hữu ích