Quy định tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

09:00 | 24/12/2018

(HQ Online)- Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2330/QĐ-BTC quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

quy dinh ty le hao mon tai san co dinh vo hinh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Quyết định này được áp dụng từ năm tài chính 2018, bãi bỏ Quyết định số 1940/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2015.

Danh mục tài sản đi kèm với Quyết định bao gồm: quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; phần mềm ứng dụng và các loại tài sản vô hình khác.

Trong đó, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả có thời gian sử dụng lớn nhất. Đó là, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; dữ liệu sưu tập; quyền tác giả khác có thời gian sử dụng lên tới 25 năm.

Tương tự, bằng phát minh, sáng chế và bản quyền phần mềm máy tính cũng có thời gian sử dụng lên tới 25 năm, còn các loại khác có giá trị sử dụng từ 4 - 5 năm.

H.Vân