Lãi ròng riêng lẻ của VPBank giảm 83% trong quý 4/2022

19:24 | 30/01/2023

(HQ Online) - Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ quý 4/2022 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận mức giảm 83% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi lợi nhuận hợp nhất giảm 45,6%.

Ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt nhiều “sóng gió”
Tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt giảm xuống mức gần 7% trong năm 2022
VPBank là một trong những ngân hàng huy động nhiều nguồn vốn từ quốc tế. 	Ảnh: ST
Lợi nhuận của VPBank ghi nhận sụt giảm trong quý cuối cùng của năm 2022. Ảnh: ST

Theo thông tin công bố của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), trong quý 4/2022, thu nhập lãi thuần riêng lẻ tăng 1.514 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 29%, chủ yếu do thu nhập lãi của riêng ngân hàng mẹ tăng 4.010 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi chỉ tăng 2.497 tỷ đồng. Theo đó, thu nhập lãi thuần hợp nhất tăng 1.758 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 20% so với quý 4/2021, chủ yếu do thu nhập lãi hợp nhất táng 5.158 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi chỉ tăng 2.398 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư riêng lẻ giảm mạnh 103% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng riêng lẻ giảm 150 tỷ đồng (giảm 5%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hợp nhất tăng 1.732 tỷ đồng (tăng 31%).

VPBank cho biết, việc trích lập dự phòng được thực hiện trên cơ sở dư nợ tín dụng và phân loại nợ của khách hàng theo quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Trong đó đã bao gồm chi phí dự phòng trích lập bổ sung theo Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Các yếu tố kể trên cùng với sự biến động trong thu nhập thuần của các hoạt động khác nên tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong quý 4/2022 của ngân hàng riêng lẻ chỉ đạt 9.010 tỷ đồng và tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của ngân hàng và các công ty con đạy 12.768 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 3.210,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngân hàng và các công ty con đạt 1.140 tỷ đồng, giảm lần lượt 83% và 45,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyễn Hiền