Bánh kẹo Hải Hà bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng

09:10 | 09/04/2019

(HQ Online) - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà số tiển 70 triệu đồng.

banh keo hai ha bi xu phat hanh chinh 70 trieu dong Thêm một nhà đầu tư bị xử phạt hành chính chứng khoán gần 700 triệu đồng
banh keo hai ha bi xu phat hanh chinh 70 trieu dong Thế giới số Trần Anh bị phạt hành chính chứng khoán 50 triệu đồng
banh keo hai ha bi xu phat hanh chinh 70 trieu dong
Bánh kẹo Hải Hà đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Ảnh Internet.

Theo đó, Bánh kẹo Hải Hà đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, ngày 23/4/2018, Công ty ký Hợp đồng dịch vụ chứng khoán số 01/2018/HHC-VFS với Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt (người có liên quan của ông Lê Mạnh Linh và ông Trần Anh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty), giá trị giao dịch là 140 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Đến ngày 25/01/2019, Công ty đã công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty về Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Do vậy, Uỷ Chứng khoán Nhà nước đã phạt Công ty số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Được biết, từ đầu tháng 4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với nhiều công ty và cá nhân như với số tiền hàng chục triệu đồng.

Trong quý I/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thực hiện 5 đoàn kiểm tra đột xuất, gồm 2 đoàn kiểm tra đối với 2 công ty đại chúng; 3 đoàn kiểm tra giao dịch cổ phiếu.
Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 84 quyết định xử phạt hành chính đối với 63 cá nhân, 21 tổ chức với tổng số tiền phạt là 4,6 tỷ đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp, gồm: 1 trường hợp buộc cải chính thông tin sai lệch; 1 trường hợp buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành trong thời hạn tối đa 6 tháng.

Thùy Linh