• Có mã số đăng ký bản công bố sản phẩm được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm 10:13 | Thứ năm, 22/04/2021
  (HQ Online) - Hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố sản phẩm thì các lần nhập khẩu hàng hóa giống hệt tiếp theo, các tổ chức, cá nhân khai mã số đăng ký bản công bố sản phẩm trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan để được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Nghị định 18: Nới rộng quy định miễn thuế 09:35 | Thứ tư, 21/04/2021
  (HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 134) hướng dẫn quy định Luật Thuế XK, thuế NK đã có nhiều điểm mới như quy định miễn thuế đã tạo điều kiện thu hút đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
 • Hiểu rõ về trình tự kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 14:19 | Thứ ba, 20/04/2021
  (HQ Online) - Tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu quy định cụ thể trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu.
 • Lộ trình nào cho việc sắp xếp lại thị trường chứng khoán? 10:17 | Thứ ba, 20/04/2021
  (HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư Quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Dự thảo này được xây dựng theo quy định tại một số điều thuộc Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
 • Chính phủ đồng ý gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 09:47 | Thứ ba, 20/04/2021
  (HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
 • Các nguyên tắc nào được đưa ra trong dự thảo nghị định về kiểm tra chuyên ngành? 15:39 | Thứ hai, 19/04/2021
  (HQ Online) - Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng và được sử dụng kết quả kiểm tra của hàng hóa giống hệt để thực hiện thủ tục cho các lô hàng nhập khẩu tiếp theo. Người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
 • Áp mã H/S cho sản phẩm chả cá đông lạnh như thế nào? 15:23 | Thứ hai, 19/04/2021
  (HQ Online) - Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Tổng cục Hải quan vừa giải đáp cho doanh nghiệp thủy sản về áp mã H/S cho sản phẩm chả cá đông lạnh (surimi).
 • Hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D cấp thay thế 15:08 | Thứ hai, 19/04/2021
  (HQ Online) - Không từ chối C/O cấp thay thế trên đó không thể hiện việc cấp thay thế, nếu cần thiết sẽ tiến hành xác minh với cơ quan cấp. Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với C/O mẫu D.
 • Nghị định 18/2021/NĐ-CP: Siết chặt quản lý hàng gia công, sản xuất XK 18:45 | Chủ nhật, 18/04/2021
  (HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 134) hướng dẫn thi hành Luật Thuế XK, thuế NK đã có nhiều quy định mới theo hướng siết chặt, tạo hành lang pháp lý, giúp cho công tác quản lý của cơ quan quản lý được thuận lợi và hướng DN tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong đó, so với quy định cũ liên quan đến quản lý hàng hóa gia công, sản xuất XK, Nghị định 18 đã sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 134 một cách cụ thể, phù hợp với quá trình triển khai quy định từ thực tế.
 • Công tác kế toán khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 09:45 | Chủ nhật, 18/04/2021
  (HQ Online) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
 • Hải quan TPHCM giải đáp vướng mắc về ưu đãi thuế 07:49 | Chủ nhật, 18/04/2021
  (HQ Online) - Trong quá trình thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc về chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đã được Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn kịp thời.
 • Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm 15:39 | Thứ sáu, 16/04/2021
  (HQ Online) - Tổng cục Hải quan đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu làm cơ sở để triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Nhiều vấn đề về C/O mẫu D được làm rõ 10:35 | Thứ sáu, 16/04/2021
  (HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến áp dụng C/O mẫu D.
 • Tạm dừng khai báo Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử từ 0 giờ ngày 15/4 18:41 | Thứ tư, 14/04/2021
  (HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố thông báo tạm dừng triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử để nâng cấp hệ thống.
 • Xem xét lại tính thống nhất của việc đăng ký hành nghề với thẩm định viên về giá 14:45 | Thứ tư, 14/04/2021
  (HQ Online) - Phòng Thương mại và Công nhiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2014/TT-BTC về hoạt động thẩm định giá.
 • Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được điều chỉnh theo hướng nào? 07:55 | Thứ tư, 14/04/2021
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có dự thảo Thông tư hướng dẫn toàn bộ nội dung về thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, trong đó quy định chi tiết căn cứ, trình tự để xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
 • Nghị định 18/2021/NĐ-CP cụ thể hoá quy định ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu 07:51 | Thứ tư, 14/04/2021
  (HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 134) hướng dẫn thi hành Luật Thuế XK, thuế NK, có hiệu lực từ 25/4/2021, đã cụ thể hóa nhiều quy định liên quan đến chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công, sản xuất XK, XNK tại chỗ, hàng hóa XNK theo điều ước quốc tế… Cụ thể, Nghị định 18 đã sửa đổi, bổ sung 21 nhóm vấn đề với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất XK với giá trị gia tăng cao…
 • Ban hành quy định về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty 20:09 | Thứ ba, 13/04/2021
  (HQ Online) - Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty.
 • Xây dựng quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 16:01 | Thứ ba, 13/04/2021
  (HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
 • Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh 14:35 | Thứ ba, 13/04/2021
  (HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK quy định thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.
|< < 1 2 3 4 5 > >|