Xuất nhập khẩu có thể đạt 750 tỷ USD trong năm 2022

10:30 | 07/09/2022

(HQ Online) - 8 tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 62,5 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu đạt hơn 464 tỷ USD
Infographics: Hơn 100 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Trung Quốc sau 7 tháng
Infographics: Hơn 30 tỷ USD xuất nhập khẩu trong nửa cuối tháng 7
Xuất nhập khẩu có thể đạt 750 tỷ USD trong năm 2022
Hoạt động xuất nhập khẩu những tháng đầu năm nhiều khởi sắc. Ảnh: T.Bình.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tháng 8 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 65,98 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng trước (tương ứng tăng 4,84 tỷ USD).

Trong đó, xuất khẩu đạt 34,92 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 4,31 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 31,06 tỷ USD, tăng 1,7% (tương ứng tăng 526 triệu USD).

Tính chung 8 tháng đầu năm kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 499,71 tỷ USD, tăng 15,9%, tương ứng tăng 68,69 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

rong đó, xuất khẩu đạt 252,60 tỷ USD, tăng 18,2% (tương ứng tăng 38,85 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 247,11 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 29,84 tỷ USD).

Trong tháng 8 cả nước xuất siêu 3,86 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2022, cả nước xuất siêu 5,49 tỷ USD.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 62,5 tỷ USD/tháng. Nếu duy trì được kết quả bình quân này trong cả 12 tháng, năm 2022 kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 750 tỷ USD, tăng hơn 81 tỷ USD so với năm 2021.

Mốc 750 tỷ USD xuất nhập khẩu trong năm nay nhiều khả năng đạt hoặc vượt, bởi thông thường kim ngạch những tháng cuối năm thường cao hơn giai đoạn đầu năm.

Thái Bình

Liên kết hữu ích