Vẫn tăng trưởng lợi nhuận, nhưng nợ xấu của TPBank tăng gần 60%

16:09 | 22/10/2020

(HQ Online) - Báo cáo tài chính quý 3/2020 vừa được công bố của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho thấy dù lợi nhuận có sự tăng trưởng, nhưng khối lượng nợ xấu lại có xu hướng tăng.

TPBank đặt chỉ tiêu nào cho năm 2020?
TPBank điều chỉnh mục tiêu phù hợp với trạng thái 'bình thường mới'
Tạo hệ sinh thái cho ngân hàng số: Cần "ông lớn" tạo sóng
Giao dịch tại TPBank.
Giao dịch tại TPBank.

Tính riêng trong quý 3, thu nhập lãi thuần của TPBank đạt hơn 1.708 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lại không đồng nhất.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 81% lên mức hơn 493,4 tỷ đồng, nhưng hoạt động kinh doanh ngoại hối lại lỗ hơn 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 10 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt hơn 82 tỷ đồng, giảm hơn 64% so với cùng kỳ năm 2019…

Cũng trong quý 3, TPBank giảm 7% chi phí dự phòng so cùng kỳ, chỉ còn gần 416 tỷ đồng. Điều này giúp lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 tăng 26% lên mức hơn 989 tỷ đồng và gần 792 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước và sau thuế của TPBank đều tăng 26% so cùng kỳ, ghi nhận lần lượt là gần 3.023 tỷ đồng và gần 2.420 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 là hơn 4.000 tỷ đồng, TPBank đã thực hiện được 74% kế hoạch sau 9 tháng.

Tổng tài sản của TPBank tăng 18% so với đầu năm, các khoản phải thu giảm 16%, trong khi các khoản lãi, phí phải thu tăng 39%, tiền gửi tại NHNN tăng 14%, cho vay khách hàng tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 110.340 tỷ đồng.

Kỳ này, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TPBank âm đến hơn 3.600 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 8.711 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tăng tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động công vụ, giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán, tiền vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng…

Về chất lượng tín dụng, tính đến ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu của TPBank tăng đến 60% so với đầu năm, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của TPBank tăng từ mức 1,28% đầu năm lên 1,78%.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 76% lên hơn 846 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 82% lên hơn 555 tỷ đồng, trong khi nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 27% lên hơn 569 tỷ đồng.

Hương Dịu