STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
11 163/2018/QĐ-TTg Áp dụng
04/12/2018
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
12 3591/QĐ-TCHQ Áp dụng
04/12/2018
Quyết định số 3591/QĐ-TCHQ
13 162/2018/NĐ-CP Áp dụng
30/11/2018
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
14 48/2018/QĐ-TTg Áp dụng
29/11/2018
Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
15 161/2018/NĐ-CP Áp dụng
29/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
16 160/2018/NĐ-CP Áp dụng
29/11/2018
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
17 159/2018/NĐ-CP Áp dụng
28/11/2018
Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
18 47/2018/QĐ-TTg Áp dụng
26/11/2018
Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,
19 01/2018/TT-VPCP Áp dụng
23/11/2018
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
20 158/2018/NĐ-CP Áp dụng
22/11/2018
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
( 3,870 Files )     Trước         Sau