STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
11 19/2020/QĐ-TTg Ban hành
17/06/2020
Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
12 66/2020/NĐ-CP Ban hành
11/06/2020
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
13 67/2020/NĐ-CP Ban hành
11/06/2020
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
14 65/2020/NĐ-CP Ban hành
10/06/2020
Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
15 18/2020/QĐ-TTg Ban hành
10/06/2020
Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
16 63/2020/NĐ-CP Ban hành
08/06/2020
Nghị định số 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về công nghiệp an ninh
17 62/2020/NĐ-CP Ban hành
01/06/2020
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và biên chế công chức
18 49/2020/TT-BTC Ban hành
01/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký gỉao dịch bảo đảm
19 50/2020/TT-BTC Ban hành
01/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
20 17/2020/QĐ-TTg Ban hành
29/05/2020
Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
( 4,128 Files )     Trước         Sau