Facebook Twitter youtube Tiktok

Văn bản: Thông tư 13/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tên văn bản: Thông tư 13/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 23/02/2024
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 13/2024/TT-BTC
Người ký: Võ Thành Hưng
Hiệu lực văn bản:
Phiên bản di động