Facebook Twitter youtube Tiktok

Văn bản: Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Tên văn bản: Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 500/QĐ-TTg
Người ký: Phạm Minh Chính
Hiệu lực văn bản:
Phiên bản di động