Facebook Twitter youtube Tiktok

Văn bản: Quyết định 439/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính

Tên văn bản: Quyết định 439/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 13/03/2024
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 439/QĐ-BTC
Người ký: Nguyễn Đức Chi
Hiệu lực văn bản:
Phiên bản di động