Từ hôm nay, một số phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được giảm 50%

14:58 | 06/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xây dựng quy định mới về quản lý mức thu phí, lệ phí khai thác, hoạt động thủy sản
Infographics: Các chính sách miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí từ đầu năm 2021
Đã miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí khoảng 148,7 nghìn tỷ đồng
Ảnh: Internet.
Từ hôm nay, một số phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được giảm 50%. Ảnh: Internet.

Theo đó, Thông tư 68 quy định, kể từ ngày 6/8/2021 đến hết 31/12/2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được thực hiện theo quy định mới.

Cụ thể, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu có mức thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y có mức thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Theo quy định của Thông tư, kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí trong Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Thùy Linh