Infographics: Các chính sách miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí từ đầu năm 2021

15:57 | 21/07/2021

(HQ Online) - Nhận định hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay từ đầu năm 2021, ngành Tài chính đã có nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí.

Thuỳ Linh - Phương Anh