Thông tin nào của ngành Đầu tư thuộc bí mật nhà nước?

14:00 | 05/03/2020

(HQ Online) - Danh mục bí mật nhà nước của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đang được Chính phủ xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi.

thong tin nao cua nganh dau tu thuoc bi mat nha nuoc Đề nghị không đưa thông tin về quá trình xây dựng quy hoạch vào phạm vi bí mật nhà nước
thong tin nao cua nganh dau tu thuoc bi mat nha nuoc Xét xử Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”
thong tin nao cua nganh dau tu thuoc bi mat nha nuoc 4 thông tin của ngành Hải quan là bí mật Nhà nước
thong tin nao cua nganh dau tu thuoc bi mat nha nuoc

Tài liệu về đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia đang trong quá trình chuẩn bị chưa công bố hoặc không công bố thuộc bí mật nhà nước độ Mật. Ảnh minh họa: Internet.

Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, những thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: Tài liệu của ngành liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia; chiến lược dự trữ quốc gia; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến phòng thủ đất nước.

Tài liệu, số liệu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ để báo cáo, xin chỉ thị hoặc ý kiến chỉ đạo về các dự án đặc biệt quan trọng, các chủ trương xây dựng kế hoạch và đầu tư đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ yếu cũng là tài liệu Tuyệt mật.

Bên cạnh đó, thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật, dự thảo quy định có 3 loại gồm: Thứ nhất là tài liệu, số liệu liên quan đến quân số, tài sản chuyên dùng thuộc quốc phòng an ninh, cơ yếu; các số liệu chi tiết về kế hoạch, đầu tư và thống kê về quốc phòng, an ninh, kế hoạch triển khai phân bổ ngân sách không công bố.

Hai là thông tin về dự trữ quốc gia cho quốc phòng, an ninh, cơ yếu không công bố và ba là chủ trương và chỉ thị quan trọng của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê cho quốc phòng, an ninh, cơ yếu chưa công bố hoặc không công bố.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành với có 12 loại thông tin, tư liệu, như: Văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác kế hoạch và đầu tư liên quan đến quốc phòng, an ninh, cơ yếu (trừ những tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật) chưa công bố; Hồ sơ, tài liệu và thủ tục về đấu thầu dự án đầu tư công và dự án đấu thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ công cần bảo mật theo quy định của pháp luật về đấu thầu; hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu và PPP...

Hoài Anh