Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách địa phương

14:32 | 28/01/2019

Theo thống kê của Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2018, toàn Ngành đã triển khai 7 cuộc thanh tra ngân sách địa phương.

thanh tra phat hien nhieu sai pham trong quan ly ngan sach dia phuong Công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị truy thu hơn 250 tỉ đồng
thanh tra phat hien nhieu sai pham trong quan ly ngan sach dia phuong Ngành Tài chính: Đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra
thanh tra phat hien nhieu sai pham trong quan ly ngan sach dia phuong Xây dựng đội ngũ thanh tra “liêm chính, bản lĩnh, trung thành”

Qua thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý và điều hành ngân sách, như: Chưa ban hành giá tính thuế tài nguyên cho từng năm, chưa điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên phù hợp với biến động thị trường; chậm ban hành giá tính thuế tài nguyên làm căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu thuế tài nguyên; chưa điều chỉnh đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn khi định mức dự toán dịch vụ công ích đã được Bộ Xây dựng thay đổi.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa thực hiện phê duyệt phương án giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt và cho triển khai các dự án đầu tư vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, dẫn đến kéo dài, chậm phát huy hiệu quả;...

Qua thanh tra, kiến nghị xử lý tài chính 4,2 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nộp ngân sách nhà nước 145,7 tỷ triệu đồng; thu hồi hoàn trả Quỹ Phát triển đất 62,8 tỷ đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí gần 9 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán gần 18,5 tỷ đồng và kiến nghị tài chính khác 1,6 nghìn tỷ đồng.

Hồng Vân