Công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị truy thu hơn 250 tỉ đồng

21:03 | 25/01/2019

Hoạt động thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ của ngành Hải quan trong năm 2018 có chuyển biến rõ rệt.

cong tac thanh tra kiem tra da kien nghi truy thu hon 250 ti dong Ngành Tài chính: Đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra
cong tac thanh tra kiem tra da kien nghi truy thu hon 250 ti dong Xây dựng đội ngũ thanh tra “liêm chính, bản lĩnh, trung thành”
cong tac thanh tra kiem tra da kien nghi truy thu hon 250 ti dong
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2018, toàn Ngành Hải quan đã thực hiện được 399 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó thanh tra chuyên ngành 129 cuộc, kiểm tra nội bộ 271 cuộc. Số tiền kiến nghị truy thu sau thanh tra là hơn 250 tỉ đồng, tăng 171% so với năm 2017.

Chấn chỉnh từ nội ngành

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Hải quan đã được báo cáo cụ thể tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai năm 2019 của Vụ Thanh tra-Kiếm tra (Tổng cục Hải quan), tổ chức chiều 25/1. Dự hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình.

Năm 2018, Vụ Thanh tra-Kiểm tra đã hoàn thành nhiều đề án, nhiệm vụ trọng tâm được giao. Trong đó đáng chú ý Vụ Thanh tra-Kiểm tra đã tham mưu lãnh đạo Tổng cục ban hành Quyết định 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 về Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan. Qua đó tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đấu tranh phòng chống phiền hà sách nhiễu, tiêu cực của CBCC hải quan và xử lý nghiêm các sai phạm.

Đây là lần đầu tiên Tổng cục Hải quan ban hành một quy chế định danh trên 300 hành vi vi phạm của công chức hải quan từ tư thế, tác phong, lễ tiết, văn hóa ứng xử đến cách hành xử trong các khâu nghiệp vụ hải quan. Quy chế cũng đưa ra quy định chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm tương ứng từ lãnh đạo điều hành cho đến công chức thực thi nhiệm vụ.

Trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong toàn Ngành, Vụ Thanh tra-Kiểm tra đã tham mưu lãnh đạo Tổng cục trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số vụ việc nóng được dư luận quan tâm; đồng thời giải quyết các tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương; tham mưu lãnh đạo Tổng cục ban hành các văn bản về công tác chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu…

Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ sau khi được phê duyệt đã được các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục, các đơn vị hải quan địa phương triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật. Riêng Vụ Thanh tra-Kiểm tra đã thanh tra, phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 117 tỉ đồng. Tính đến hết năm 2018 đã thu nộp NSNN hơn 1123 tỉ đồng, đạt 95,5% so với kiến nghị. Qua đó, Vụ Thanh tra-Kiểm tra đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách.

Tại các đơn vị thuộc Tổng cục cũng đã tiến hành được 6 cuộc thanh tra chuyên ngành và 18 cuộc kiểm tra nội bộ; đồng thời kiến nghị truy thu hơn 2,2 tỉ đồng đã thu nộp NSNN đạt 100%.

Đối với các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố, công tác thanh tra chuyên ngành đã được triển khai được 93 cuộc thanh tra, kiến nghị truy thu thuế hơn 129 tỉ đồng, đã thu nộp NSNN hơn 105 tỉ đồng, đạt 81,8%; về công tác kiểm tra nội bộ các đơn vị hải quan địa phương đã triển khai 234 cuộc kiểm tra.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, hoạt động này cơ bản đi vào nề nếp. Các đơn vị trong ngành đã nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan và các văn bản quy định về giải quyết khiếu nai, tố cáo. Duy trì thực hiện tốt cơ chế một cửa, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và DN thông qua tổ giải quyết vướng mắc, đường dây nóng, tiếp dân tại đơn vị.

Đáng chú ý, năm 2018 ngành Hải quan đã có nhiều nỗ lực trong công tác tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đấu tranh phòng chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; tiếp nhận, xử lý thông tin theo Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng; giám sát qua hệ thống camera giám sát và Phòng giám sát hải quan trực tuyến; qua công tác trực ban, giám sát trực tuyến…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và chấn chỉnh, kỉ luật những CBCC có sái sót trong công tác nghiệp vụ.

Cần phát huy hơn nữa tiềm năng công tác thanh tra

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đánh giá cao sự cố gẵng nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCC Vụ Thanh tra-Kiểm tra, qua đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình cho rằng, công tác thanh tra chuyên ngành cần triển khai có hiệu quả hơn đúng tiềm năng công tác thanh tra chuyên ngành.

Bên cạnh đố gắng, thành tích vẫn còn tồn tại, hiện nay còn nổi lên hiệu quả còn thấp, công tác thanh tra chuyên ngành cần có hiệu quả hơn đúng tiềm năng công tác thanh tra của ngành. Để công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có hiệu quả hơn nữa cần xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro trong công tác này, đồng thời kịp thời phát hiện những lỗ hổng chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cũng như đưa ra biện pháp quản lý hiệu quả.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình chỉ đạo Vụ Thanh tra-Kiểm tra cần tập trung dứt điểm hoàn thành 3 đề án trọng tâm gồm: Đề án đổi mới công tác kiểm tra nội bộ; đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thanh tra-kiểm tra; quy chế thu thập xử lý dữ liệu thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan. Đồng thời triển khai thêm nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 là sửa đổi, bổ sung Quyết định 1056/QĐ-TCHQ về quy trình kiểm tra nội bộ của ngành Hải quan.

Bên cạnh đó cần đề xuất tổ chức các hội nghị theo chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị; đồng thời ghi nhận những vấn đề vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ…

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình yêu cầu Vụ Thanh tra-Kiểm tra cần tập trung triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành ngay từ đầu năm, từ đó có sự phân công, phân nhiệm cụ thể để thực hiện.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác đôn đốc thực hiện các kiến nghị thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đặc biệt, Phó Tổng cục trưởng lưu ý các CBCC làm công tác thanh tra cần không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

N.Linh