Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Quản lý vốn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

18:12 | 15/10/2021

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 471/QĐ-UBQLV thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bộ Tài chính thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp
SCIC giải ngân 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu Vietnam Airlines
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân
Các doanh nghiệp thuộc “Siêu” ủy ban ủng hộ hơn 2.500 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Quản lý vốn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban do Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh làm Tổ trưởng. Ảnh: CMSC.

Theo Quyết định, Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban do Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh làm Tổ phó.

Tổ công tác đặc biệt có các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban như: Vụ Tổng hợp, Vụ Năng lượng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ pháp chế, kiểm soát nội bộ, Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Vụ Nông nghiệp, Vụ Công nghiệp, Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Định kỳ hằng tháng và khi cần thiết, Tổ công tác đặc biệt kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho 19 Tập đoàn, Tổng công ty, đề xuất Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban phương án giải quyết vấn đề phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hoài Anh