Bộ Tài chính thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp

17:18 | 11/10/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng.

Bộ Tài chính kiến nghị giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất bị ảnh hưởng dịch
Kiến nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước
Yêu cầu cơ quan, địa phương lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Quy chế hoạt động Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư
Bộ Tài chính thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp
Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng. Ảnh: Intrnet.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác là chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp; lưu ý rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng thời, tiếp nhận, tổng hợp, ghi nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chuyển nội dung kiến nghị đến các đơn vị chức năng thuộc Bộ xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo Bộ nếu vượt thẩm quyền, đôn đốc, xử lý, báo cáo Tổ trưởng - Bộ trưởng các trường hợp vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo xử lý.

Về nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các thành viên Tổ công tác và chế độ báo cáo, Quyết định nêu rõ: các thành viên Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp ghi nhận phản ánh, kiến nghị, chuyển ngay trong ngày kiến nghị đến các Vụ, Cục, Tổng cục chức năng (qua Tổ công tác/Văn phòng Bộ) xử lý theo thẩm quyền hoặc giao cá nhân, tập thể/đầu mối xử lý ngay theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; triển khai việc xử lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó nêu rõ các nội dung đã xử lý, nội dung đang xử lý theo thẩm quyền, cơ chế chính sách đã ban hành; đề xuất các giải pháp, nội dung xử lý vượt thẩm quyền.

Về cơ chế phối hợp giữa các thành viên Tổ công tác, Quyết định quy định hoạt động của các thành viên Tổ công tác được thực hiện thông qua việc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc bằng văn bản giữa các thành viên Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác cử cán bộ đại diện thuộc đơn vị làm đầu mối phối hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Về cơ chế báo cáo, định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất, các thành viên Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp, người dân tại đơn vị, nêu rõ nguyên nhân chậm trễ chưa xử lý, kiến nghị xử lý từng trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có), gửi Tổ phó Thường trực Tổ công tác để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, chỉ đạo/kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vượt thẩm quyền Bộ Tài chính.

Các Tổ phó Tổ công tác đậc biệt gồm: Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổ phó thường trực; Ông Vũ Đức Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Tổ phó; 3. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế.

Các ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Ông Phạm Chí Thanh, Phó Chánh văn phòng, Bộ Tài chính; Ông Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá; Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản; Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế là Thành viên Tổ công tác.

Hoài Anh