“Siêu” ủy ban sẽ xử phạt nghiêm doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin

18:39 | 23/05/2020

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN vừa có Công văn yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin của DNNN năm 2020.

sieu uy ban se xu phat nghiem doanh nghiep vi pham ve cong bo thong tin TPHCM công khai thông tin dự án kinh doanh nhà ở
sieu uy ban se xu phat nghiem doanh nghiep vi pham ve cong bo thong tin Lộ diện top 10 doanh nghiệp công bố thông tin và minh bạch trên UPCoM
sieu uy ban se xu phat nghiem doanh nghiep vi pham ve cong bo thong tin Vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu HLG sắp phải rời sàn
sieu uy ban se xu phat nghiem doanh nghiep vi pham ve cong bo thong tin

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 3324/VPCP-DMDN ngày 27/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện công bố thông tin của DNNN năm 2020, Ủy ban Quản lý vốn đã có công văn yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nghiêm túc thực hiện và triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (Nghị định 81) về công bố thông tin của DNNN.

Riêng đối với các tập đoàn, tổng công ty chưa xây dựng quy chế thông tin nội bộ của DN, Ủy ban yêu cầu thực hiện xây dựng quy chế công bố thông tin của DN, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo Ủy ban để giám sát, đôn đốc thực hiện theo quy định tại Nghị định 81.

Các đơn vị thuộc Ủy ban chỉ đạo, theo dõi các tập đoàn, tổng công ty do đơn vị quản lý, nghiêm túc thực hiện và triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định 81.

Bên cạnh đó, rà soát và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người quản lý DN tại tập đoàn, tổng công ty không thực hiện công bố thông tin theo quy định; xử phạt nghiêm các tập đoàn, tổng công ty vi phạm quy định về công bố thông tin; yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Trung tâm Thông tin tiếp nhận và công bố thông tin theo quy định của Nghị định 81, đồng thời công khai các nội dung xử lý trách nhiệm đối với người quản lý tập đoàn, tổng công ty trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban.

Hoài Anh