Lộ diện top 10 doanh nghiệp công bố thông tin và minh bạch trên UPCoM

14:45 | 11/11/2019

(HQ Online) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thực hiện chấm điểm công bố thông tin và minh bạch các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM năm thứ 2.    

lo dien top10 doanh nghiep cong bo thong tin va minh bach tren upcom Hai cổ phiếu bị hủy niêm yết do vi phạm công bố thông tin
lo dien top10 doanh nghiep cong bo thong tin va minh bach tren upcom Vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu HLG sắp phải rời sàn
lo dien top10 doanh nghiep cong bo thong tin va minh bach tren upcom Yêu cầu DNNN thực hiện đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin
lo dien top 10 doanh nghiep cong bo thong tin va minh bach tren upcom
Có 126/237 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có điểm công bố thông tin và minh bạch cao hơn mức trung bình.

Theo đó, đối tượng được đánh giá gồm các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có cổ phiếu đang giao dịch trên UPCoM và có ngày giao dịch đầu tiên trước ngày 20/4/2018. Tổng cộng có 237 doanh nghiệp (tăng 77 doanh nghiệp so với năm 2018), chiếm 75,71% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường UPCoM tại thời điểm chốt dữ liệu.

Việc đánh giá được thực hiện từ góc nhìn của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp, theo đó nguồn dữ liệu đánh giá sẽ dựa trên các thông tin được doanh nghiệp công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Dữ liệu đánh giá bao gồm toàn bộ các thông tin công bố của doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trong năm tài chính 2018 được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của doanh nghiệp (website), website HNX và trong các ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành, gồm có các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, thư mời và tài liệu họp Đại hội đại cổ đông, nghị quyết và biên bản họp Đại hội đại cổ đông thường niên, các thông tin công bố định kỳ, bất thường, các thông tin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố liên quan đến các nội dung vi phạm công bố thông tin của doanh nghiệp.

10 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2018 - 2019 đó là: Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty Cổ phần; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổng Công ty IDICO - Công ty Cổ phần; Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội; Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần; Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí; Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex; Ngân hàng Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam; Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa.

Kết quả đánh giá của chương trình cho thấy điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên HNX Hà Nội năm 2019 đạt 61,40% điểm, tăng 1,65 điểm so với năm 2018.

Bên cạnh đó, có 126/237 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có điểm công bố thông tin và minh bạch cao hơn mức trung bình. Các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn tập trung nhiều hơn vào thực hiện các tiêu chí tuân thủ với tỷ lệ điểm dành cho các tiêu chí tuân thủ là 61,61% (năm 2018: 59,99%). Trong khi đó, việc thực thi các tiêu chí mang tính thông lệ tuy đã có cải thiện nhưng vẫn còn thấp, chỉ đạt 40,72% (năm 2018: 39,75%).

Các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thuộc rổ chỉ số UPCoM Large có điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình cao hơn các doanh nghiệp không thuộc rổ chỉ số này. Các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có tỷ lệ nắm giữ của nhà nước cao hơn có xu hướng thực hiện công bố thông tin tốt hơn. Trong khi đó, không có mối liên hệ giữa việc doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có vốn sở hữu nước ngoài và chất lượng công bố thông tin. Điều này có thể lý giải rằng khi chất lượng công bố thông tin và minh bạch trong nước dần tiếp cận những chuẩn mực hoặc thông lệ công bố thông tin và minh bạch quốc tế, thì mối liên hệ giữa việc doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài và chất lượng công bố thông tin và minh bạch sẽ dần biến mất.

Thùy Linh