Nợ xấu và chi phí dự phòng của ACB cùng tăng mạnh sau 9 tháng

16:16 | 23/10/2020

(HQ Online) - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với lãi trước thuế đạt gần 2.600 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019.

Vẫn tăng trưởng lợi nhuận, nhưng nợ xấu của TPBank tăng gần 60%
Sacombank tăng gấp đôi chi phí dự phòng trong quý 3
Nợ xấu của ACB tăng tới 71% so với 9 tháng năm 2019
Nợ xấu của ACB tăng tới 71% so với 9 tháng năm 2019

Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 3/2020 đạt 3.635 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại giảm 4%, đạt 491,6 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận tăng 36% đạt 193 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 32%, đạt 111 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của ACB giảm 6%, xuống mức 1.732 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng tăng 37%, lên 2.753 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chí phí dự phòng trong quý 3/2020 gấp gần 2,5 lần so với quý 3/2019, lên tới 162 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 2.591 tỷ đồng, tăng 33%.

Lũy kế 9 tháng, ACB đã trích lập 694 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 4,3 lần so với 9 tháng năm 2019. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 6.411 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2020, tổng tài sản của ACB ở mức 418.748 tỷ đồng, cao hơn 9% so với đầu năm. Cho vay khách hàng hơn 297.385 tỷ đồng, tăng 11%.

Nợ xấu của ACB tại thời điểm cuối quý 3/2020 là hơn 2.479 tỷ đồng, tăng tới 71% so với hồi đầu năm và chiếm tỷ lệ 0,83%.

Nguyễn Hiền