Nợ thuế 23 tỷ đồng, Công ty Xuân Thái bị đề nghị thu hồi Giấy đăng ký doanh nghiệp

11:18 | 27/09/2021

(HQ Online) - Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) vừa đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái do nợ thuế hơn 23 tỷ đồng.

Cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ
Bị cưỡng chế, một doanh nghiệp nhờ đại lý mở tờ khai hải quan
Bốn doanh nghiệp nợ thuế bị áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan
Tạm hoãn xuất cảnh đại diện doanh nghiệp nợ thuế gần 1 tỷ đồng

Cụ thể, căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế; Điều 37 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; và tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Xuân Thái (nay là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái), mã số thuế 2700282829, địa chỉ: Số nhà 8, đường số 1, phố 9, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cục Kiểm tra sau thông quan đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình thực hiện biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái.

Được biết, lý do đề nghị thu hồi để thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Do đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, còn nợ quá hạn phải cưỡng chế số tiền 23.199.902.140 đồng (hai mươi ba tỷ một trăm chín mươi chín triệu chín trăm linh hai nghìn một trăm bốn mươi đồng) thuộc các Quyết định ấn định thuế số 2901/QĐ-TCHQ ngày 2/11/2010 của Tổng cục Hải quan và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 19/QĐ-KTSTQ ngày 6/7/2011 của Cục Kiểm tra sau thông quan.

Trong văn bản, cơ quan Hải quan nêu rõ, thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi của Cục Kiểm tra sau thông quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình phải ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái hoặc thông báo cho Cục Kiểm tra sau thông quan về lý do không thu hồi.

Thái Bình