Bốn doanh nghiệp nợ thuế bị áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan

09:10 | 12/09/2021

(HQ Online) - Do không chấp hành thông báo về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thiếu nên bốn doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) đã bị áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nợ tiền thuế, ba doanh nghiệp bị Hải quan Hữu Nghị dừng làm thủ tục hải quan
Lạng Sơn: 6 doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị vừa ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của bốn doanh nghiệp có hoạt động qua địa bàn quản lý.

Công chức Hải quan Hữu Nghị kiểm soát, giám sát chặt hàng hóa NK. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Bốn doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV XNK Trung Hiếu Lạng Sơn có địa chỉ tại TP Lạng Sơn với số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp trên 6,6 triệu đồng; Công ty TNHH Ch Quỳnh Anh có địa chỉ tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với số tiền nợ gần 3 triệu đồng; Công ty TNHH MTV XNK Việt Trung – Hữu Nghị có địa chỉ tại TP Lạng Sơn nợ trên 2,9 triệu đồng và Công ty TNHH MTV XNK An Bình Lạng Sơn nợ với số tiền trên 9,6 triệu đồng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị nhấn mạnh, các quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm và chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi doanh nghiệp nộp đầy đủ tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Do đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị yêu cầu các doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định và tuân thủ pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vào ngân sách nhà nước.

Nụ Bùi