Nhập khẩu 606.000 tấn gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan

15:49 | 07/03/2022

(HQ Online) - Trong năm 2021 và 2022, tổng lượng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 606.000 tấn. Trong đó, gạo các loại là 600.000 tấn và lá thuốc lá khô là 6.000 tấn.

Sau động thái của Hải quan, hạt điều nhập khẩu từ Campuchia giảm hơn 50 lần
31 mặt hàng của Campuchia được Việt Nam áp dụng thuế suất nhập khẩu 0%
Nhập khẩu cao su từ Campuchia tăng 500%
Nhập khẩu 606.000 tấn gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022.

Thông tư này quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu vào Việt Nam năm 2021 và năm 2022.

Đối tượng áp dụng là các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021, năm 2022 với thóc, gạo các loại là 300.000 tấn gạo/năm (là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2 kg thóc =1 kg gạo); lá thuốc lá khô là 3.000 tấn/năm.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2022 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Đối với các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan của các mặt hàng nêu đăng ký từ ngày 1/1/2021 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và mặt hàng lá thuốc lá khô quy định tại Thông tư này được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Thanh Nguyễn