MobiFone đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt trên 30.000 tỷ đồng

19:46 | 23/12/2020

(HQ Online) - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quyết định số 595/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Vụ MobiFone mua AVG: Các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên phúc thẩm
Viettel, VinaPhone và MobiFone bị phạt 270 triệu đồng
Vụ MobiFone mua AVG: Không có bị cáo nào kháng cáo kêu oan
MobiFone đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt trên 30.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Theo đó, mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch hướng đến xây dựng và phát triển MobiFone thành Tổng Công ty nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả và bền vững; là doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới, áp dụng công nghệ mới với các phương thức kinh doanh đa dạng hơn, nhanh hơn, chất lượng hơn; đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình quản trị, quản lý trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, xác định và gia tăng lợi thế cạnh tranh, có chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu quả; giữ vững và gia tăng thị phần dịch vụ viễn thông di động…

Cũng tại Quyết định này, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã giao một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 cho MobiFone. Theo đó, MobiFone được giao doanh thu Công ty mẹ đạt trên 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 3.928 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu của Công ty mẹ là 17,29%...

Xuân Thảo