Infographics: Thương mại Việt Nam- Anh 5 tháng đạt gần 2,7 tỷ USD

13:36 | 28/06/2022

(HQ Online) - 5 tháng đầu năm, thương mại Việt Nam- Anh đạt gần 2,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD, theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan.

Thái Bình- Phương Anh