Eximbank đại hội cổ đông bất thành vì không đủ tỷ lệ tham dự

12:50 | 26/04/2019

(HQ Online) - Sáng 26/4, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Eximbank đã không thể diễn ra như dự kiến do không đủ tỷ lệ tham dự.

eximbank dai hoi co dong bat thanh vi khong du ty le tham du Ngân hàng sẽ bàn gì trong mùa đại hội cổ đông năm nay?
eximbank dai hoi co dong bat thanh vi khong du ty le tham du Ban lãnh đạo Eximbank trần tình trước cổ đông về 2 vụ mất tiền
eximbank dai hoi co dong bat thanh vi khong du ty le tham du Eximbank (EIB) bất ngờ bầu 2 Phó chủ tịch HĐQT
eximbank dai hoi co dong bat thanh vi khong du ty le tham du Đại hội cổ đông Eximbank thông qua Hội đồng quản trị mới
eximbank dai hoi co dong bat thanh vi khong du ty le tham du
Cổ đông tham dự đại hội rất thưa thớt. Ảnh: N.H

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ năm 2019 của Eximbank sẽ bắt đầu vào 8 giờ 30 phút. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo, mới chỉ có 198 cổ đông có mặt, đại diện cho hơn 708 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 57,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ này thấp hơn 65%, không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ. Do đó, ông Dũng thông báo Đại hội không thể tiến hành. Theo đó, ĐHĐCĐ lần 2 sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày. Thời gian và địa điểm sẽ thông báo trong thời gian gần nhất.

Đã thu hồi 20 tỷ đồng thù lao chi thừa

Theo tài liệu công bố tại đại hội, Exmibank đã cập nhật tình hình khắc phục, chỉnh sửa các kết luận thanh tra. Theo đó, Eximbank có tổng cộng 53 kết luận thanh tra tại hội sở và các chính nhánh từ năm 2011, với 425 kiến nghị. Tính đến 18/2/2019, ngân hàng đã thực hiện chỉnh sửa được 401/425 kiến nghị của đoàn thanh tra (tỷ lệ 94,35%) và còn tiếp tục chỉnh sửa 24 kiến nghị để báo cáo tiến độ hàng tháng cho thanh tra.

Cụ thể, hồ sơ Eximland đã chuyển cho cơ quan chức năng có thẩm quyền và đề nghị xem xét trách nhiệm cụ thể. Đối với khoản thu hồi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi thừa qua các năm từ 2013 – 2015, theo kiến nghị của Thanh tra, Eximbank phải thu hồi tổng số tiền gần 81 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi được hơn 20 tỷ đồng và Eximbank đã ký hợp đồng tư vấn với Luật sư để tiếp tục thực hiện việc thu hồi.

Theo Eximbank, thời gian qua, dù rất nỗ lực những ngân hàng vẫn chưa thể hoàn tất việc chỉnh sửa các kiến nghị của Thanh tra NHNN. Nguyên nhân do một số khuyến nghị cần có sự phối hợp từ các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các nhiệm kỳ trước. Vì các nguyên nhân khác nhau mà ngân hàng chưa nhận được sự phối hợp đầy đủ từ các cá nhân có liên quan. Một số kiến nghị phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ thông qua trước khi thực hiện. Một số kiến nghị phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng.

Theo Eximbank, ngân hàng đã báo cáo tất cả các trường hợp này đền cơ quan chức năng để xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có) và tiến độ khắc phụ chỉnh sửa đều được Eximbank báo cáo cho cơ quan Thanh tra vào ngày 5 hàng tháng.

Đặt chỉ tiêu lãi trước thuế gần 1.100 tỷ đồng

Năm 2019, HĐQT Eximbank dự kiến huy động vốn đạt 143.500 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2018. Dư nợ cấp tín dụng tăng 11%, đạt 115.570 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong điều kiện thuận lợi, EIB sẽ xin NHNN xem xét tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Eximbank dự kiến lãi trước thuế trước trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là 2.000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước. Lãi trước thuế sau trích lập 1.077 tỷ đồng, tăng 30% và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

eximbank dai hoi co dong bat thanh vi khong du ty le tham du
Ông Lê Minh Quốc và bà Lương Thị Cẩm Tú trao đổi tại đại hội sáng 26/4. Ảnh: N.H

Để đạt được các chỉ tiêu trên, năm 2019, Eximbank đặt trọng tâm vào công tác huy động vốn từ thị trường 1. Tập trung huy động vốn không kỳ hạn từ phân khúc khách hàng lớn đối với những khu vực có tiềm năng. Triển khai các chính sách, sản phấm huy động vốn hướng đến nhóm khách hàng có quy mô trung bình và nhỏ nhằm đảm bảo sự ổn định về nguồn vốn.

Về hoạt động tín dụng, Eximbank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng ở các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như kinh doanh bất động sản, chứng khoán... Mở rộng bán chéo sản phẩm giữa khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân nhằm tăng dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ.

Đồng thời, ngân hàng cũng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Các vụ mất tiền gây khó khăn cho toàn hệ thống

Theo báo cáo của Ban kiểm soát, năm 2018, Eximbank bị ảnh hưởng nhiều bởi các vụ liên quan đến tiền gửi tại Chi nhánh TPHCM, PGD Đô Lương (CN Vinh), toàn hệ thống đã gặp nhiều khó khăn trong công tác huy động vốn, hoạt động tín dụng cũng bị liên đới do phải duy trì thường xuyên chính sách kiểm soát tăng trưởng tín dụng. Do đó, một số chỉ tiêu kinh doanh quan trọng không đạt như kỳ vọng.

Cụ thể, tổng tài sản 2018 đạt 152.652 tỷ đồng, chỉ hoàn thành được 86% kế hoạch năm. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 118.694 tỷ đồng, thực hiện được 80% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đạt 104.118 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu VAMC), thực hiện được 92%.

Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng đạt 801 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2018 hợp nhất đạt 827 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 52% kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận đạt thấp là do Eximbank đã trích bổ sung dự phòng 904 tỷ đồng (bao gồm trích bổ sung dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC theo quy định Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/06/2016 số tiền 514 tỷ đồng và trích bổ sung dự phòng khoản phải thu khó đòi liên quan đến 2 vụ việc tiền gửi của bà Chu Thị Bình và Nguyễn Thị Lam số tiền 390 tỷ đồng). Kết quả kinh doanh (chênh lệch thu chi) của Eximbank trước khi trích lập bổ sung các khoản dự phòng là 1.731 tỷ đồng.

Theo tờ trình, Eximbank trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2018 do quy định tại Thông tư 08/2016/TT-NHNN, TCTD được NHNN chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử ý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán. Theo đó, Eximbank được NHNN chấp thuận tổng thời gian gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với các trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở về trước. Các trái phiếu này đến cuối năm 2018 chưa được thanh toán hết. Do đó, ngân hàng không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2018.

Trong khi đó, vấn đề nhân sự cấp cao của Eximbank đang rất được quan tâm do ngân hàng đang trong tình trạng không có Tổng Giám gốc, việc cạnh tranh ghế Chủ tịch HĐQT vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên những vấn đề này đều không được đề cập trong các tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm nay.

Trước đó, chiều 22/3, HĐQT Ngân hàng Eximbank đã ban hành Nghị quyết 112 bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) thay cho ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT độc lập. Sau đó ông Lê Minh Quốc đã có đơn gửi TAND TP.HCM yêu cầu huỷ quyết định trên của HĐQT Eximbank. TAND TP.HCM đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc HĐQT Eximbank phải dừng thực hiện Nghị quyết số 112 về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT cho đến khi giải quyết xong vụ án.

Nguyễn Hiền