Dự kiến tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

10:42 | 31/07/2020

(HQ Online) - Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi vừa được đưa ra lấy ý kiến góp ý với những thay đổi về định mức chi trả bảo hiểm.    

Bảo hiểm BSH đặt mục tiêu doanh thu 2.289 tỷ đồng năm 2020
Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 15/7
Thời hạn thanh toán bồi thường cho bảo hiểm xe cơ giới là bao lâu?
1126 unnamed
Dự kiến tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng.

Theo đó, dự thảo Quyết định quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Dự thảo Quyết định nêu rõ, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 125 triệu đồng.

Được biết, những năm đầu chính sách bảo hiểm tiền gửi được triển khai tại Việt Nam, hạn mức bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả gốc lẫn lãi) của một cá nhân tối đa là 30 triệu đồng, được quy định tại Nghị định 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/9/1999.

Đến năm 2005, tại Nghị định 109/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/1999/NĐ-CP, hạn mức này được điều chỉnh lên 50 triệu đồng.

Sau đó, theo Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm, từ ngày 5/8/2017, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.

Và đến nay, dự kiến hạn mức bảo hiểm tiền gửi tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 50 triệu đồng so với hiện hành.

Thùy Linh