Đợi chờ mãi

09:37 | 25/12/2019

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ cùng với Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét, cho ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 30/12/2019.

doi cho mai 117692 Nghị định về kinh doanh vận tải bằng ô tô phải ban hành trước 30/12
doi cho mai 117692 Tết 2020: Dự kiến giá cước vận tải có biến động
doi cho mai 117692 Các phương án phân biệt xe kinh doanh vận tải
doi cho mai 117692 Chi phí đầu vào tạo áp lực tới kinh doanh vận tải

Thực tế, đây là lần trình dự thảo Nghị định cho các DN kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thứ 13 trong vòng 3 năm qua, với 3 lần xin ý kiến các thành viên Chính phủ. Mặc dù dự thảo Nghị định sau nhiều lần sửa đổi đã đi đến gần hơn sự hài lòng của DN, chỉ còn vài vướng mắc cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, nhưng điều này cũng cho thấy tính chất phức tạp của vấn đề, đồng thời thể hiện sự “lúng túng” của các bộ ngành đối với loại hình kinh doanh mới, có liên quan tới hơn 60.000 DN đảm nhận hơn 70% sản lượng vận tải hành khách và khoảng 60% sản lượng vận tải hàng hoá. Bởi với Nghị định này, các quy định phải dựa trên việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý vận tải để thay thế cho phương thức quản lý truyền thống, xây dựng hạ tầng công nghệ nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu...

Vì thế, trong lần trình được hy vọng là cuối cùng này, Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phải tập trung rà soát, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến đơn vị cung cấp dịch vụ nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo chặt chẽ về pháp lý. Đồng thời rà soát kỹ các nội dung quy định về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình giữa các cơ quan quản lý nhà nước (ngành Công an, Giao thông vận tải, Tài chính…) để đáp ứng yêu cầu quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cát cứ trong sử dụng dữ liệu, làm nảy sinh tiêu cực, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải rà soát kỹ toàn bộ dự thảo Nghị định, loại bỏ các nội dung không phù hợp với Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thực tế cho thấy, mặc dù đưa ra nhiều yêu cầu cho cả hai phía nhưng sẽ khó có quy định pháp luật nào làm hài lòng tất cả các bên, nên điều quan trọng là các điều kiện đưa ra phải đảm bảo theo đúng các yêu cầu của lĩnh vực kinh doanh mới, đáp ứng theo sự thay đổi của công nghệ, tạo sự thông thoáng, có tính dự báo lâu dài cho DN hoạt động. Điều này cần đến quyết tâm rất lớn của các cơ quan quản lý, phải thực hiện từ nhu cầu DN, giúp hoàn thiện dự thảo và đưa Nghị định vào thực thi một cách nhanh chóng, tạo điều kiện cho DN hoạt động và tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh.

Bình Nam