Doanh nghiệp FDI chiếm 69% kim ngạch xuất nhập khẩu

10:58 | 15/02/2022

(HQ Online) - Kim ngạch của doanh nghiệp trong nước tăng cao nhưng nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Infographics: 60 tỷ USD xuất nhập khẩu trong tháng đầu năm 2022
Xuất nhập khẩu khởi sắc tháng đầu năm, đạt hơn 60 tỷ USD
2 ứng dụng mới về công nghệ thông tin phục vụ cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Doanh nghiệp FDI chiếm 69% kim ngạch xuất nhập khẩu
Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 1 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 1 năm 2022, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 1/2022 (từ ngày 16 đến ngày 31/1) đạt 32,34 tỷ USD, tăng 16,6% (tương ứng tăng 4,6 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 1/2022.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1 đạt 60,29 tỷ USD, tăng 9,6% (tương ứng tăng 5,29 tỷ USD) so với tháng 1/2021.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 41,57 tỷ USD, tăng 6,1% (tương ứng tăng 2,39 tỷ USD) và chiếm gần 69% kim ngạch cả nước.

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận kim ngạch của khối doanh nghiệp trong nước tăng trưởng khá với 18,3% (tương ứng tăng 2,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và đạt 18,73 tỷ USD.

Liên quan đến diễn biến đáng chú ý trong nửa cuối tháng 1, về xuất khẩu, đạt 17,68 tỷ USD, tăng 34,6% (tương ứng tăng 4,54 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 1/2022.

Các nhóm hàng tăng cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 856 triệu USD, tương ứng tăng 52,6%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 783 triệu USD, tương ứng tăng 42,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 645 triệu USD, tương ứng tăng 45,2%; hàng dệt may tăng 617 triệu USD, tương ứng tăng 41,8%...

Về nhập khẩu, kỳ 2 tháng 1 đạt 14,65 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% (tương ứng tăng 56 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 1/2022.

Các nhóm hàng tăng đáng chú ý như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 148 triệu USD, tương ứng tăng 15,9%; lúa mỳ tăng 105 triệu USD, gấp 20 lần; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 91 triệu USD, tương ứng tăng 2,6%...

Thái Bình