Đề xuất tăng chế độ bồi dưỡng với cán bộ tiếp công dân

14:22 | 19/11/2018

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến  dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

de xuat tang che do boi duong voi can bo tiep cong dan

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại Điều 4 của Thông tư số 320.  Ảnh TL.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại Điều 4 của Thông tư số 320.

Cụ thể, các đối tượng này (được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP) mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề, khi làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng tăng từ 100.000 đồng lên mức 120.000 đồng/ngày/người.

Trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì được bồi dưỡng mức hỗ trợ tăng từ 80.000 đồng lên 100.000 đồng/ngày/người.

Đối với cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân trung ương được bồi dưỡng tăng từ 150.000 đồng lên 180.000 đồng/ngày/người.

Trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì được bồi dưỡng tăng từ 120.000 đồng lên 150.000 đồng/ngày/người.

Các đối tượng được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP được bồi dưỡng tăng từ 50.000 đồng lên mức 60.000 đồng/ngày/người...

Thùy Linh