Cục Thuế Hà Nội đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu từ Google, Facebook...

20:09 | 27/11/2021

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội đang tiếp tục siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Cục Thuế Hà Nội dồn lực triển khai hoá đơn điện tử
Cục Thuế Hà Nội nêu tên hàng trăm doanh nghiệp nợ tiền thuế
Tổng cục Thuế sẽ quản lý thuế trực tiếp Facebook, Google, YouTube
Cục Thuế Hà Nội đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu từ Google, Facebook...
Cục Thuế Hà Nội đã nhận diện, phận loại và thu thập dữ liệu các đối tương quản lý liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

Siết quản lý theo 5 nhóm đối tượng

Triển khai công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, trong thời gian qua Cục Thuế Hà Nội đã nhận diện, phận loại và thu thập dữ liệu các đối tương quản lý liên quan đến hoạt động thương mại điện tử để có những biện pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng quản lý.

Nếu như trước năm 2021 có 3 nhóm đối tượng quản lý (các cá nhân kinh doanh, bán hàng qua mạng xã hội; các tổ chức cung cấp sản phẩm ứng dụng/sản phẩm nội dung tại các khu vực ứng dụng Google Play, Apple Store; cá nhân cho thuê nhà thông qua ứng dụng như Agoda, Booking.com, Airbnb) thì sang băm 2021 bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng là nhóm cá nhân, tổ chức trả tiền cho các tổ chức nước ngoài và các sàn thương mại điện tử.

Thực hiện quản lý theo phương thức này, theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế Hà Nội, tính đến tháng 10/2021, đối với cá nhân/hộ kinh doanh/tổ chức có thu thập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook, Apple…), cơ quan thuế đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ nhà thầu nước ngoài, người nộp thuế đã thực hiện kê khai thuế đầy đủ theo quý.

Trong năm 2021 số thuế đã nộp là 56,1 tỷ đồng (trong đó: 403 cá nhân kinh doanh kê khai và nộp 25 tỷ đồng; 62 cá nhân kinh doanh mới bổ sung, kê khai và nộp 31,1 tỷ đồng).

Đối với cá nhân/hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến (online), Cục Thuế Hà Nội cho biết đã triển khai rà soát, xác minh 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng quản lý thuế. Cơ quan thuế đã đưa vào quản lý 1.332 người nộp thuế bán hàng online, đôn đốc nộp 12,1 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Cục thuế Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai rà soát 2.056 cơ sở bán hàng online trên địa bàn TP Hà Nội.

Đối với cá nhân/hộ kinh doanh/tổ chức cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng, cơ quan Thuế cũng thực hiện triển khai rà soát, xác minh được 49 chủ cơ sở có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng quản lý thuế, doanh thu 10 tỷ đồng, dự kiến số thu đạt 1 tỷ đồng.

Còn với tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài, cơ quan Thuế đang quản lý dữ liệu phát sinh chi trả cho các nhà thầu nước ngoài của 1.447 cá nhân, tổ chức, số tiền chi trả là 46,3 tỷ đồng, dự kiến số thuế phải nộp là 4,6 tỷ đồng.

Đặc biết, với nhóm doanh nghiệp tổ chức, điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử (Sendo, Lazada, Shoppe..), điều hành các App trung gian thanh toán, App trung gian vận chuyển, cơ quan Thuế đã hoàn thành thanh kiểm tra tại một số doanh nghiệp với tổng truy thu, phạt, số tiền 1,4 tỷ đồng; giảm lỗ 66 tỷ đồng.

Tăng cường thanh tra, rà soát

Theo Cục Thuế Hà Nội, thời gian qua đơn vị này đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có hoạt động thương mại điện tử như: đã phối hợp với ngân hàng thương mại; đơn vị trung gian vận chuyển, cung cấp ứng dụng dịch vụ lưu trú.

Đơn vị này cũng thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra đối với một số trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử trên địa bàn để rà soát, thu thập dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý. Đồng thời phối hợp với cơ quan công an để quản lý hoạt đông thương mại điện tử trên địa bàn đối với các trường hợp có dấu hiệu trây ỳ, không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn ngươi nộp thuế có hoạt động thương mại điện tử thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Đồng thời phối hợp với các ngân hàng thương mại đa dạng hóa các hình thức thu nộp thuế không dùng tiền mặt; phối hợp với kho bạc, tài chính hiện đại hóa trong công tác truyền nhận dữ liệu thu nộp ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Cục Thuế sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Thùy Linh