20 khoản phí, lệ phí chứng khoán sẽ được giảm 50% từ ngày hôm nay

16:18 | 07/05/2020

(HQ Online) - Ngày 7/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.    

20 khoan phi le phi chung khoan se duoc giam 50 tu ngay hom nay Thêm 2 lĩnh vực được xem xét giảm phí, lệ phí
20 khoan phi le phi chung khoan se duoc giam 50 tu ngay hom nay Đề xuất giảm 50% phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
20 khoan phi le phi chung khoan se duoc giam 50 tu ngay hom nay Hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19, Bộ Tài chính liên tiếp tung chính sách giảm phí, lệ phí
20 khoan phi le phi chung khoan se duoc giam 50 tu ngay hom nay
20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50%. Ảnh Internet.

Theo quy định trong Thông tư số 37/BTC, kể từ ngày 7/5/2020 đến hết ngày 31/12 /2020, 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Riêng mức thu của 2 khoản là lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, tất cả các khoản phí, lệ phí sẽ thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Thùy Linh