Hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19, Bộ Tài chính liên tiếp tung chính sách giảm phí, lệ phí

08:08 | 06/05/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành 3 Thông tư giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với một số lĩnh vực: xây dựng, du lịch, tài nguyên nước đến hết năm 2020. Đây là động thái nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19.

ho tro anh huong dich covid 19 bo tai chinh lien tiep tung chinh sach giam phi le phi Dự kiến giảm 50% phí cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2020
ho tro anh huong dich covid 19 bo tai chinh lien tiep tung chinh sach giam phi le phi Đề xuất giảm 50% một số loại phí, lệ phí liên quan đến dự án xây dựng đến hết năm 2020
ho tro anh huong dich covid 19 bo tai chinh lien tiep tung chinh sach giam phi le phi Bộ Tài chính đã chủ động các giải pháp tài khoá để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
ho tro anh huong dich covid 19 bo tai chinh lien tiep tung chinh sach giam phi le phi
Phí cấp mới Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được giảm 50%. Ảnh: internet.

Cụ thể, Thông tư số 34/2020/TT-BTC giảm mức thu, nộp một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng xuống 50% so với hiện hành gồm lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Hiện nay, mức thu phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định cũ là từ 300.000 – 1 triệu đồng/chứng chỉ. Mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng quy định theo tỷ lệ phần trăm (%).

Thông tư số 35/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, một số loại giấy phép kinh doanh. Theo đó, Thông tự quy định giảm tới 50% phí cho các loại dịch vụ trên so với quy định hiện hành. Cụ thể, mức phí cấp mới sẽ giảm từ 750.000 đồng - 1,5 triệu đồng/giấy phép. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ giảm từ 100.000 - 325.000 đồng/thẻ.

Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn nó Theo đó, một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được giảm 30% so với quy định hiện hành. Cụ thể, đối với phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện sẽ nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC. Mức phí theo quy định tại Thông tư số 270/2016/TT-BTC có mức thấp nhất là 3 triệu đồng và cao nhất là 35,4 triệu đồng/hồ sơ.

Đối với phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn sẽ nộp phí bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC. Mức phí quy định tại Thông tư số 197/2016/TT-BTC thấp nhất là từ 5.000 đồng/lần khai thác và cao nhất là 720.000 đồng/lần khai thác.

Tất cả các thông tư trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 5/5/2020.

Được biết, còn rất nhiều Thông tư miễn, giảm phí, lệ phí tương tự đối với các lĩnh vực khác đang tiếp tục được Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành trong một vài ngày tới.

Hồng Vân