Xuất khẩu phế liệu thu được trong quá trình sản xuất để thuê gia công không được miễn thuế

09:42 | 23/06/2021

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ các quy định hiện hành, phế liệu thu được trong quá trình sản xuất muốn XK để thuê gia công không thuộc trường hợp được miễn thuế XK.

Phế liệu không tái xuất được khi tiêu hủy phải tuân thủ đúng quy định
Tiêu hủy nguyên vật liệu, thành phẩm hàng sản xuất xuất khẩu có phải nộp thuế?
Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất, gia công XK thực hiện quy định nào?

Trong quá trình xử lý thủ tục cho DN, Cục Hải quan Đà Nẵng gặp vướng mắc liên quan đến thuế XK đối với phế liệu thu được trong quá trình sản xuất XK để thuê gia công nước ngoài. Theo báo cáo của Cục Hải quan Đà Nẵng, Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng (gọi tắt là DN) NK nhôm cuộn theo loại hình A12 để sản xuất vỏ lon nhôm, trong quá trình sản xuất có thu được phế liệu là phần rìa nhôm, vụn nhôm. DN muốn XK số phế liệu này ra nước ngoài để thuê gia công (theo loại hình E82).

1837-6-4946-5-0258-2-pl-2018-12-06-08-25-20320-baohaiquan-baohaiquan
Ảnh minh họa. Ảnh: T.H.

Để xử lý vấn đề này cho DN, Cục Hải quan Đà Nẵng nêu, trường hợp DN khi XK phế liệu nhôm thu được trong quá trình sản xuất vỏ lon nhôm từ nhôm cuộn NK theo loại hình A12 để thuê gia công ở nước ngoài thì số phế liệu này có thuộc đối tượng được miễn thuế XK không?

Hướng dẫn Cục Hải quan Đà Nẵng, theo Tổng cục Hải quan, tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Hàng hóa XK là tài nguyên khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa (trừ phế liệu tạo thành trong quá trình sản xuất, gia công XK từ hàng hóa NK) XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK, thì không được miễn thuế”.

Với quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp DN NK nhôm cuộn theo loại hình A12 để sản xuất vỏ lon nhôm, trong quá trình sản xuất thu được rìa nhôm, vụn nhôm, DN muốn XK số phế liệu này ra nước ngoài để thuê gia công thì không thuộc trường hợp được miễn thuế XK.

Nụ Bùi