Facebook Twitter youtube Tiktok

Xử lý thuế đối với mặt hàng ngô hạt nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư như thế nào cho đúng?

(HQ Online) - Liên quan đến việc xác định mặt hàng ngô hạt thuộc loại trong nước đã hay chưa sản xuất được, để cơ quan Hải quan thực thi các quy định của pháp luật trong quá trình xử lý thuế thời gian qua đã gây ra nhiều tranh cãi.
Hàng nhập phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư có được hoàn thuế nhập khẩu?
Ngô hạt không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu
“Ngô hạt” và “khô dầu đậu nành” không được miễn thuế NK

Quy định, hướng dẫn chưa thống nhất

Cơ quan Hải quan tiếp nhận đề nghị miễn thuế nhập khẩu (NK) đối với 3 nguyên liệu gồm: ngô hạt, khô dầu đậu tương và hạt mỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP để sản xuất của dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản của Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed tại địa chỉ Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Dự án này thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư và thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

Công chức Chi cục Hải quan Vinh (Nghệ An) hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. 	Ảnh: H.Nụ
Công chức Chi cục Hải quan Vinh (Nghệ An) hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất”.

Cũng tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định:“Căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”; khoản 1 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nêu rõ: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được làm căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 và 28 của Nghị định này”.

Đối chiếu với các quy định trên thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất. Việc xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được làm căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được tại các Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012, Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015, Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 và Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021.

Tuy nhiên, liên quan đến việc xác định mặt hàng ngô hạt thuộc loại trong nước đã hay chưa sản xuất được tại công văn số 1422/BKH-KTCN ngày 8/3/2010 Bộ Kế hoạch và Đầu tư “đề nghị Tổng cục Hải quan (bao gồm cả Cục Hải quan Long An giải quyết mặt hàng NK ngô hạt thuộc loại trong nước đã sản xuất được. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm bổ sung mặt hàng này và các sản phẩm nông nghiệp khác dùng làm nguyên liệu, vật tư cho sản xuất công nghiệp vào danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được”. Chiếu theo công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mặt hàng ngô hạt NK thuộc loại trong nước đã sản xuất được nên không được miễn thuế NK.

Do chưa thống nhất giữa văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT, để xử lý kiến nghị của các DN đối với mặt hàng ngô hạt, ngày 9/5/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1769/TCHQ-TXNK trao đổi ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định: Mặt hàng ngô hạt thuộc loại trong nước đã hay chưa sản xuất được. Trường hợp xác định là hàng hóa thuộc loại trong nước đã sản xuất được thì thời điểm xác định các mặt hàng này thuộc loại trong nước đã sản xuất được là thời điểm nào? Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung mặt hàng nêu trên vào Danh mục mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện thống nhất.

Vướng mắc kéo dài

Năm 2018, để giải quyết đề nghị, Cục Hải quan Nghệ An đã tiếp nhận danh mục hàng hóa NK miễn thuế số 01/DMMT/2018 ngày 1/2/2018 của Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An (là một công ty trong hệ thống của Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed) trong đó có mặt hàng ngô hạt trên cơ sở xác định mặt hàng ngô hạt không có tên trong Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 (nay đã hết hiệu lực) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quá trình xử lý thuế theo đề nghị của DN, Cục Hải quan Nghệ An cũng có công văn báo cáo vướng mắc và đề nghị hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện Danh mục miễn thuế đối với mặt hàng ngô hạt NK của dự án đầu tư.

Ngày 31/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 3632/BKHĐT-KTCN trả lời đề nghị từ phía Tổng cục Hải quan. Tại công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu: “về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại công văn số 1422/BKH-KTCN ngày 8/3/2010. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Tổng cục Hải quan áp dụng thời điểm xác định mặt hàng ngô hạt thuộc loại hàng hóa trong nước đã sản xuất được kể từ ngày 8/3/2010 khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 1422/BKH-KTCN trên”.

Để xử lý các vướng mắc, Tổng cục Hải quan đã căn cứ các quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK; Nghị định 134/2016/NĐ-CP, thẩm quyền được giao về việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn số 1422/BKH-KTCN, số 3632/BKHĐT-KTCN về việc xác định mặt hàng ngô hạt thuộc loại trong nước đã sản xuất được từ ngày 8/3/2010. Tổng cục Hải quan đã trả lời, hướng dẫn Cục Hải quan Nghệ An, Cục Hải quan Đồng Tháp và hướng dẫn chung cho các Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope, Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ NN&PTNT (để phối hợp) xử lý đề nghị của DN theo hướng: Mặt hàng ngô hạt NK thuộc loại trong nước đã sản xuất được. Thời điểm xác định mặt hàng ngô hạt thuộc loại trong nước đã sản xuất được kể từ ngày 8/3/2010 (thời điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 1422/BKH-KTCN).

Trên cơ sở đó, ngày 29/11/2019, Chi cục Hải quan Vinh (Cục Hải quan Nghệ An) đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-HQV ấn định thuế NK theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 33 Nghị định 83/2013/NĐ-CP đối với mặt hàng ngô hạt của Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An đã miễn thuế theo Danh mục được cấp nêu trên với tổng số tiền là 2.555.415.121 đồng (thuế GTGT mặt hàng ngô hạt thuộc đối tượng không chịu thuế do là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi).

Việt Nam là nước nông nghiệp nên không có chuyện mặt hàng ngô hạt trong nước lại không sản xuất được. Ảnh: Internet
Việt Nam là nước nông nghiệp nên không có chuyện mặt hàng ngô hạt trong nước lại không sản xuất được. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không đồng ý với quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan và các văn bản, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An đã khởi kiện Chi cục Hải quan Vinh tại phiên Tòa sơ thẩm thuộc Tòa án nhân dân TP Vinh.

Tòa án nhân dân TP Vinh (Nghệ An) đã quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty. Đồng thời hủy Quyết định số 102/QĐ-HQV ngày 29/11/2019 của Chi cục Hải quan Vinh về việc ấn định thuế đối với hàng hoá NK của Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An.

Lý do Tòa sơ thẩm bác bỏ: Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 không có tên mặt hàng ngô hạt nên xác định hàng hóa này trong nước chưa sản xuất được. Công văn số 3632/BKHĐT-KTCN ngày 31/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định mặt hàng ngô hạt trong nước đã sản xuất được từ ngày 8/3/2010 chỉ là văn bản hành chính, không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác, cho đến thời điểm Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT cũng chưa bổ sung mặt hàng ngô hạt vào Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được. Ngoài ra, căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/2006/QH11, Quyết định ấn định đối với mặt hàng ngô hạt không thuộc các trường hợp ấn định thuế. Buộc Chi cục Hải quan Vinh thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật.

Mặc dù vậy. Cục Hải quan Nghệ An tiếp tục có đơn kháng cáo bản án số 02/2021/HC-ST ngày 15/10/2021 của Tòa án nhân dân TP Vinh đến Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tại phiên Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án giữ nguyên bản án tại Tòa sơ thẩm. Do đó, số tiền thuế NK mà Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An đã bị truy thu được Chi cục Hải quan Vinh hoàn trả cho DN theo quyết định của Tòa.

Cần sửa đổi, bổ sung quy định Danh mục

Trước vướng mắc dẫn đến khởi kiện tại Tòa, Tổng cục Hải quan cho rằng, việc xử lý miễn thuế đối với hàng hóa NK của DN (trường hợp cụ thể nêu trên là mặt hàng ngô hạt) không chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế XNK mà còn liên quan đến các quy định của các bộ, ngành khác (như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông,....). Trong đó, cơ quan Hải quan là đơn vị thực thi vừa phải đảm bảo thực hiện việc miễn thuế đúng chính sách, đúng quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và văn bản hướng dẫn, đúng đối tượng và đảm bảo thực hiện đúng với các quy định có liên quan của các bộ, ngành đang khiến cho công tác hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Hải quan gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, việc cơ quan Hải quan thực hiện thu thuế đối với mặt hàng ngô hạt trên cơ sở ý kiến đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (mặt hàng ngô hạt trong nước đã sản xuất được và căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và phù hợp với tình hình thực tế (ngô hạt trong nước đã sản xuất được).

Trường hợp đặt ra, nếu cơ quan Hải quan không thực hiện miễn thuế NK mặt hàng ngô hạt thì chưa thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến gây thất thu thuế cho Nhà nước. Ngoài ra, cơ quan Hải quan sẽ gặp phải những phản ánh, kiến nghị không đồng thuận của DN, thậm chí đối mặt với việc DN khởi kiện quyết định thu thuế của cơ quan Hải quan ra toà án hành chính.

Để xử lý dứt điểm vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đề nghị các bộ, ngành được Chính phủ giao trách nhiệm trong việc quy định các danh mục hoặc tiêu chí để xác định hàng hoá XNK phục vụ cho các đối tượng miễn thuế tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK triển khai theo đúng trách nhiệm được giao để làm căn cứ cho cơ quan Hải quan thực hiện miễn thuế đúng quy định. Đồng thời các bộ, ngành cần thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy định rõ các mặt hàng trong nước đã sản xuất được vào Danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được do bộ chủ quản ban hành để làm cơ sở pháp lý, thống nhất trong quá trình thực hiện miễn thuế đối với hàng hoá XNK của cơ quan Hải quan và DN.

Mặt khác, liên quan đến Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT, Tổng cục Hải quan nhận thấy, hiện nay có một số nội dung quy định tại thông tư này chưa rõ ràng gây vướng mắc, khó khăn cho cơ quan Hải quan và DN trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Do vậy, Tổng cục Hải quan cũng đã trình Bộ Tài chính có công văn số 9045/BTC-TCHQ ngày 12/9/2022 đề nghị có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan cũng mong muốn các DN XNK hàng hoá chia sẽ những khó khăn, vướng mắc của cơ quan Hải quan trong quá trình thực hiện xử lý thuế đối với hàng hoá XNK thông qua việc trao đổi, phối hợp với bộ chủ quản để phản ánh vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tế và đề xuất xử lý hoặc tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn.

Hiện nay, mặt hàng “ngô hạt đã qua sơ chế tách hạt” (mã HS 1005.90.90) đã được bổ sung vào STT 12 Phụ lục 4 thuộc Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 2/10/2021). Theo đó, kể từ ngày 2/10/2021, mặt hàng “ngô hạt đã qua sơ chế tách hạt” NK để phục vụ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP phải nộp thuế NK.
Nụ Bùi

Tin liên quan

Bố trí đủ vốn cho các dự án đưa vào sử dụng trước năm 2024

Bố trí đủ vốn cho các dự án đưa vào sử dụng trước năm 2024

(HQ Online) - Đối với chi đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Đối với chi thường xuyên, ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06. Đây là những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đang được Bộ Tài chính xây dựng.
Quyết liệt giải ngân đầu tư công

Quyết liệt giải ngân đầu tư công

(HQ Online) - Qua 11 tháng năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công ước 59,47% kế hoạch năm, còn cách khá xa mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% Chính phủ đặt ra. Vẫn còn không ít bộ, địa phương giải ngân ở mức dưới 35%.
Phân loại và xử lý thuế mặt hàng bộ thiết bị đánh golf ảo

Phân loại và xử lý thuế mặt hàng bộ thiết bị đánh golf ảo

(HQ Online) - Trước vướng mắc của Đại sứ quán Hàn Quốc liên quan đến việc phân loại và xử lý thuế mặt hàng bộ thiết bị đánh golf ảo, Tổng cục Hải quan đã có trả lời và hướng dẫn cụ thể.
Bộ Tài chính trả lời cử tri về xuất nhập khẩu tại chỗ

Bộ Tài chính trả lời cử tri về xuất nhập khẩu tại chỗ

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang trong quá trình lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan để tổng hợp, trình Chính phủ các phương án xử lý khi bãi bỏ Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn.
Chính sách thuế đối với mặt hàng dự kiến nhập khẩu

Chính sách thuế đối với mặt hàng dự kiến nhập khẩu

(HQ Online) - Đó là vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan của Công ty CA SYSTEM DONGNAI VINA.
Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP

Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam thực hiện chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP.
Giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc tại đối thoại chính sách thuế, hải quan

Giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc tại đối thoại chính sách thuế, hải quan

(HQ Online) - Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thủ tục hành chính Thuế và Hải quan năm 2024 tổ chức tuần qua, cộng đồng DN Hàn Quốc đánh giá cao việc Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN. Các kiến nghị của DN tại Hội nghị đã được đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thông tin, giải đáp.
Thực hiện thao tác điều chỉnh hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống MGH

Thực hiện thao tác điều chỉnh hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống MGH

(HQ Online) - Trong quá trình triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (gọi tắt là Hệ thống MGH), từ cuối tháng 11/2020 đến nay đã phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến DN, CBCC Hải quan thực hiện các thao tác nhầm hoặc chưa đúng trên hệ thống.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Quy định mới về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Sở, từ ngày 1/3 tng trần giá vé máy bay nội địa, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024.
Đề xuất doanh nghiệp được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Đề xuất doanh nghiệp được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh

(HQ Online) - Tại đề án sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đang được Bộ Tài chính dự thảo, để khắc phục những vướng mắc trong thực tế triển khai xác định thu nhập tính thuế TNDN và phương pháp tính thuế, hiện Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định liên quan. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định DN được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mức thuế GTGT hàng nông sản chuyển mục đích sử dụng nộp lại khâu NK

Mức thuế GTGT hàng nông sản chuyển mục đích sử dụng nộp lại khâu NK

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn về quy định về thuế GTGT nộp lại khâu NK của DN chế xuất chuyển mục đích sử dụng đối với hàng hóa là nông sản.
Hoàn thiện quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Hoàn thiện quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

(HQ Online) - Để hoàn thiện quy định về chính sách thuế GTGT tại hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi, những vướng mắc, bất cập liên quan đến khấu trừ thuế GTGT đầu vào trên thực tế triển khai luật hiện hành đã được cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn, đồng thời luật hóa một số quy định đang thực hiện ổn định tại Nghị định.
3 kiến nghị của doanh nghiệp thủy sản được Bộ Tài chính giải đáp kịp thời

3 kiến nghị của doanh nghiệp thủy sản được Bộ Tài chính giải đáp kịp thời

(HQ Online) - Những kiến nghị của doanh nghiệp thủy sản về kê khai, tính nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu kinh doanh thương mại đối với phế liệu, phế phẩm; lập hóa đơn đối với hàng hóa bị trả lại; hoàn thuế GTGT, đã được Bộ Tài chính giải đáp cụ thể.
Thuế GTGT đối với sản phẩm nhân tạo dùng thay thế bộ phận con người

Thuế GTGT đối với sản phẩm nhân tạo dùng thay thế bộ phận con người

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Transmedic Healthcare thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm nhân tạo dùng thay thế bộ phận con người.
Tháo gỡ vướng mắc về việc kiểm tra sau hoàn thuế

Tháo gỡ vướng mắc về việc kiểm tra sau hoàn thuế

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Đồng Nai, An Giang và Nghệ An triển khai thực hiện quy định về việc kiểm tra sau hoàn thuế.
Chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất XK thuộc các tờ khai NK đăng ký trước ngày 1/9/2026, đã nộp thuế NK và XK sản phẩm sau ngày 1/9/2026.
Xem thêm
cty-toan-phat
ngan-hang-mb

Vấn đề Bạn quan tâm

Tin mới

Phát hiện hàng lậu kinh doanh trên thương mại điện tử

Phát hiện hàng lậu kinh doanh trên thương mại điện tử

Qua nắm thông tin, kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Tiền Giang đã phát hiện nhiều hàng lậu được bày bán.
Dứt điểm giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công các dự án trọng điểm

Dứt điểm giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công các dự án trọng điểm

Tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm quốc gia còn chậm trễ. Khó khăn về vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến thực hiện giải ngân đầu tư công.
Lạng Sơn thúc đẩy công tác quản lý, phát triển cửa khẩu

Lạng Sơn thúc đẩy công tác quản lý, phát triển cửa khẩu

Lạng Sơn đang tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng tại khu vực cửa khẩu.
Bộ Tài chính trả lời cử tri về xuất nhập khẩu tại chỗ

Bộ Tài chính trả lời cử tri về xuất nhập khẩu tại chỗ

Bộ Tài chính đang trong quá trình lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan để tổng hợp, trình Chính phủ các phương án xử lý khi bãi bỏ Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.
MC 13: Duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử

MC 13: Duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử

Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã bế mạc. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung, trong đó có việc duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử (Ecom Morator
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn của nhiều “cơn gió ngược”, ngành Hải quan đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Hải quan về những kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2023 cũng như những định hướng lớn của Ngành trong năm 2024.
Podcast: Tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm

Podcast: Tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm

Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe Podcast chuyên đề của Tạp chí điện tử Hải quan Online. Podcast chuyên đề hôm nay có chủ đề: Tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm.
"Linh hoạt, đồng bộ và thấu hiểu, thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh Thái Bình"

"Linh hoạt, đồng bộ và thấu hiểu, thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh Thái Bình"

Với những tiềm năng, điều kiện thuận lợi thuận lợi, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kỳ vọng, ...
Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Australia đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Australia đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng đề nghị Việt Nam-Australia hợp tác thúc đẩy các động lực mới như Chuyển đổi Số, Chuyển đổi ...
Đề nghị Samsung hỗ trợ Việt Nam đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn

Đề nghị Samsung hỗ trợ Việt Nam đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Samsung, với kinh nghiệm và năng lực của mình, tiếp tục hợp ...
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Sáng 4/3, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ...

Tiên phong tìm cơ hội

Nhà máy tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ) sẽ là dự án sản xuất thứ ba của VinFast trên toàn ...
Bộ đội Biên phòng đột phá trong chuyển đổi số

Bộ đội Biên phòng đột phá trong chuyển đổi số

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ ...
Lạng Sơn thúc đẩy công tác quản lý, phát triển cửa khẩu

Lạng Sơn thúc đẩy công tác quản lý, phát triển cửa khẩu

Lạng Sơn đang tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng các công trình kết cấu ...
Trao Giấy chứng nhận cho 2 doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ

Trao Giấy chứng nhận cho 2 doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ

Các doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của cơ quan Hải quan trong việc tư vấn, hỗ trợ ...
Hải quan Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tăng 407%

Hải quan Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tăng 407%

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh đạt 37,8 ...
Hải quan Lào Cai thu ngân sách gần 145 tỷ đồng, tăng 22%

Hải quan Lào Cai thu ngân sách gần 145 tỷ đồng, tăng 22%

Hết tháng 2, số thu toàn Cục Hải quan Lào Cai được 144,7 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng ...
Hải quan Móng Cái sát cánh cùng DN xuất khẩu nông, thủy hải sản

Hải quan Móng Cái sát cánh cùng DN xuất khẩu nông, thủy hải sản

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh bố trí cán bộ, công chức giải ...
20 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổ chức Hải quan thế giới

20 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổ chức Hải quan thế giới

Trong số các cá nhân được nhận Bằng khen danh dự của Tổ chức Hải quan Thế giới có 14 ...
Phát hiện hàng lậu kinh doanh trên thương mại điện tử

Phát hiện hàng lậu kinh doanh trên thương mại điện tử

Qua nắm thông tin, kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử, lực ...
Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Hải quan Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ...
Hải quan chủ trì triệt phá 30 vụ án ma túy

Hải quan chủ trì triệt phá 30 vụ án ma túy

Ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện, ...
Liên tiếp phát hiện, thu giữ mỹ phẩm, xúc xích nhập lậu

Liên tiếp phát hiện, thu giữ mỹ phẩm, xúc xích nhập lậu

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã ra quyết định xử phạt hành chính 3,75 triệu đồng, đồng ...
Đi tìm những món nợ thuế chây ỳ của doanh nghiệp bị cưỡng chế - Bài 1: Bị hoãn xuất cảnh mới biết mình làm giám đốc doanh nghiệp (?)

Đi tìm những món nợ thuế chây ỳ của doanh nghiệp bị cưỡng chế - Bài 1: Bị hoãn xuất cảnh mới biết mình làm giám đốc doanh nghiệp (?)

Trong số chủ doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có những ...
Hải quan khởi tố, kiến nghị khởi tố 21 vụ vi phạm

Hải quan khởi tố, kiến nghị khởi tố 21 vụ vi phạm

Cơ quan Hải quan đã khởi tố 3 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ; ...
Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 6 tỷ USD

Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 6 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 58 tỷ USD, cán cân thương mại của ...
Doanh nghiệp thủy sản thích ứng với cục diện mới

Doanh nghiệp thủy sản thích ứng với cục diện mới

Trước những biến động về thị trường xuất khẩu, tác động của chuỗi cung ứng logistics, các doanh nghiệp xuất ...
AkzoNobel đầu tư khoảng 18,5 triệu Euro cho dự án sản xuất sơn tại Bắc Ninh

AkzoNobel đầu tư khoảng 18,5 triệu Euro cho dự án sản xuất sơn tại Bắc Ninh

Với tổng số tiền đầu tư khoảng 18,5 triệu Euro vào dự án dây chuyền sản xuất sơn bột tĩnh ...
2 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách hơn 4 nghìn tỷ đồng

2 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách hơn 4 nghìn tỷ đồng

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong 2 tháng đầu ...
Những “tham vọng” và đề xuất của khối doanh nghiệp nhà nước

Những “tham vọng” và đề xuất của khối doanh nghiệp nhà nước

Xác định năm 2024 dù khó khăn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội, các “ông lớn” doanh nghiệp nhà ...
Thủ tướng: DNNN tiếp tục dẫn dắt, mở đường, tiên phong trong đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: DNNN tiếp tục dẫn dắt, mở đường, tiên phong trong đổi mới sáng tạo

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt; DNNN cần là lực lượng tiên ...
Xả hàng cũ, tồn, Mercedes-Benz Việt Nam giảm giá hàng loạt mẫu xe

Xả hàng cũ, tồn, Mercedes-Benz Việt Nam giảm giá hàng loạt mẫu xe

Mercedes-Benz Việt Nam vừa công bố giảm giá một loạt mẫu xe sang với mức từ 200 - 700 triệu ...
Nhà máy THACO KIA tham gia giám sát sản xuất xe KIA SONET tại UZBEKISTAN

Nhà máy THACO KIA tham gia giám sát sản xuất xe KIA SONET tại UZBEKISTAN

Từ ngày 15/2 - 25/5/2024, đoàn 25 nhân sự của nhà máy THACO KIA (thuộc Tập đoàn THACO AUTO) sẽ ...
Hyundai Creta giảm giá lên tới 41 triệu đồng

Hyundai Creta giảm giá lên tới 41 triệu đồng

Từ 2/3/2024, Hyundai Creta, mẫu xe gầm cao cỡ B đắt khách nhất thị trường ô tô Việt Nam năm ...
Việt Nam nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc

Việt Nam nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc

Linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với kim ngạch đạt với 92,1 ...
Doanh số giảm mạnh, thị trường ôtô Việt Nam liệu có tăng trưởng trong năm 2024?

Doanh số giảm mạnh, thị trường ôtô Việt Nam liệu có tăng trưởng trong năm 2024?

Thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận doanh số bán hàng mở hàng cho đầu năm mới ở mức thấp ...
Ô tô con nhập khẩu về TPHCM gấp 4 lần Hải Phòng

Ô tô con nhập khẩu về TPHCM gấp 4 lần Hải Phòng

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam chủ yếu qua khu vực cửa khẩu, cảng ...
MC 13: Duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử

MC 13: Duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử

Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập ...
Nhiều thương hiệu đối mặt nguy cơ đóng cửa

Nhiều thương hiệu đối mặt nguy cơ đóng cửa

Trong bối cảnh kinh tế đi xuống và lãi suất tín dụng cao, các cửa hàng kinh doanh, đặc biệt ...
Sứ mệnh chống lạm phát của ECB vẫn chưa kết thúc

Sứ mệnh chống lạm phát của ECB vẫn chưa kết thúc

Các quan chức ngân hàng đang tỏ ra thận trọng với kế hoạch cắt giảm lãi suất, trước khi có ...
Mexico bác bỏ thông tin gia nhập Nhóm BRICS trong năm 2024

Mexico bác bỏ thông tin gia nhập Nhóm BRICS trong năm 2024

Mexico ủng hộ sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của BRICS, song khẳng định quốc gia này chưa có ...
Giá cước vận chuyển tăng mạnh do căng thẳng ở Biển Đỏ

Giá cước vận chuyển tăng mạnh do căng thẳng ở Biển Đỏ

Giá cước vận chuyển đến các cảng ở Biển Đỏ đã tăng lên 6.800 USD/container, từ mức 750 USD/container ghi ...
Thụy Điển lách khe cửa hẹp để gia nhập NATO

Thụy Điển lách khe cửa hẹp để gia nhập NATO

Quốc hội Hungary vừa phê chuẩn yêu cầu của Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây ...
Phiên bản di động