“Ngô hạt” và “khô dầu đậu nành” không được miễn thuế NK

14:51 | 17/07/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa trả lời Cục Hải quan Nghệ An trong việc thực hiện danh mục hàng hóa miễn thuế NK của dự án đầu tư của Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed có dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Trong đó, Mặt hàng “ngô hạt” và “khô dầu đậu nành” thuộc danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được, theo đó sẽ không được miễn thuế NK.

ngo hat va kho dau dau lanh khong duoc mien thue nk Hương liệu thức ăn chăn nuôi chịu thuế NK 5%
ngo hat va kho dau dau lanh khong duoc mien thue nk Argentina áp đảo về thị phần nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và ngô
ngo hat va kho dau dau lanh khong duoc mien thue nk Phân loại máy ép sản xuất thức ăn chăn nuôi
ngo hat va kho dau dau lanh khong duoc mien thue nk Xử lý 5 công ty trộn chất cấm vào thức ăn chăn nuôi
ngo hat va kho dau dau lanh khong duoc mien thue nk
mặt hàng ngô hạt.

Cụ thể, tại số thứ tự 6, số thứ tự 7 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT nay là số thứ tự 8, số thứ tự 9 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT thì mặt hàng “dầu đậu tương khô” (mã HS 1507.10.00) và “dầu đậu tương đã tinh chế” (mã HS 1507.90.90) thuộc danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được.

Đối với mặt hàng “ngô hạt”, theo quy định tại Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Khoản 1 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất”. Trường hợp DN NK mặt hàng “ngô hạt” không được miễn thuế NK.

Theo đó, thời điểm xác định mặt hàng “ngô hạt” và “khô dầu đậu nành” thuộc hàng hóa trong nước đã sản xuất được kể từ ngày 8/3/2010 (thời điểm Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành công văn 1422/BKHĐT-KTCN).

Trước đó, để trả lời Cục Hải quan Nghệ An, Tổng cục Hải quan đã có công văn trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cụ thể về trường hợp Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed có dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tại Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư và thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

DN này đề nghị miễn thuế NK đối với 3 nguyên liệu để sản xuất của dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP gồm: ngô hạt, khô dầu đậu nành, hạt mỳ.

Thu Trang